Truy cập nội dung luôn

Infographic: Hướng dẫn phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người

04/08/2022

Đậu mùa khỉ (monkey pox) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, do vi rút đậu mùa khỉ gây ra. Ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ; ngày 29/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người.