Truy cập nội dung luôn

Hội thảo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

12/05/2022

Chiều 12-5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi – kết nối, vươn tầm. Hội thảo Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức tạo diễn đàn kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc hội thảo ông Trần Công Hòa- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, chất lượng doanh nghiệp không cao. Trong bối cảnh như vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp phát triển lực lượng doanh nghiệp mới đóng góp vào xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững.

Với hạt nhân là doanh nghiệp, có 3 nhóm chủ thể chính trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: các sáng lập viên, các startup; những người hỗ trợ, cố vấn, những doanh nhân đi trước và các quỹ đầu tư, nhà đầu tư. Khi 3 nhóm chủ thể này cùng chung một tầm nhìn, một tâm huyết để xây dựng được những mô hình kinh doanh đột phá, sẽ tạo ra hiệu quả chung của hệ sinh thái. Đồng thời, cùng với hệ thống thể chế chính sách của Nhà nước sẽ mở đường cho những mô hình kinh doanh mới phát triển.

Xác định được điều này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quan tâm chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. Quan điểm then chốt là kết nối những nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy mối liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, đặc biệt là sự tham gia của lực lượng doanh nghiệp dẫn đầu để dẫn dắt thế hệ doanh nhân trẻ phát triển, kế cận sự nghiệp xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân.

Ông Trần Công Hòa- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp dẫn đầu dành sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp thích đáng nhằm xây dựng một thế hệ doanh nhân kế cận có tầm nhìn và tư duy đổi mới sáng tạo, qua đó xây dựng nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao Thư cảm ơn cho các nhà tài trợ đồng hành với hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mưới sáng tạo của tỉnh

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia chia sẻ tham luận về: Phát huy mối liên kết giữa các chủ thể: Startup-Doanh nhân thành công và quỹ đầu tư trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vai trò của Nhà nước; vai trò của doanh nhân thành công đối với hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; một số mô hình đầu tư, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần,… Đồng thời, các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận đưa ra các sáng kiến, giải pháp kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.