Truy cập nội dung luôn

Chuyển nhiệm vụ thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh và Sở Ngoại vụ về Thanh tra tỉnh

28/03/2024 17:17    225

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 139/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chỉ đạo về việc thành lập cơ quan thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Theo đó, thống nhất về chủ trương không thành lập cơ quan Thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh và Sở Ngoại vụ; chuyển nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành của Ban Dân tộc tỉnh và Sở Ngoại vụ về Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định. Các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số khi phát sinh các vấn đề cần thanh tra liên quan đến ngành nào thì thanh tra chuyên ngành thuộc các Sở, ngành đó sẽ thực hiện theo lĩnh vực được phân công.

Đối với những kiến nghị của Ban Dân tộc tỉnh về thành lập thêm 01 phòng chuyên môn và bổ sung biên chế cho Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch giao Ban Dân tộc tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) khi có đủ điều kiện thành lập theo quy định; không bổ sung thêm biên chế cho Ban vì không còn bộ phận Thanh tra.

Về bổ sung thêm biên chế khi phát sinh nhiệm vụ mới của Thanh tra tỉnh,  giao Sở Nội vụ rà soát, chức năng nhiệm vụ, cân đối số lượng biên chế giữa các sở ngành, địa phương, trong trường hợp cần thiết tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155419

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này