Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Cụm Công nghiệp Sơn Hạ

13/05/2022

Ngày 13-5, đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà để giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Cụm Công nghiệp.

Cụm Công nghiệp Sơn Hạ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 07/12/2015, với tổng diện tích 25 ha. Đến nay, đã bồi thường, GPMB được khoảng 4,9 ha, với tổng số tiền bồi thường hơn 7,1 tỷ đồng.

Hiện nay, huyện đang triển khai thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp khoảng 12 tỷ đồng và đang triển khai các hạng mục công trình giao thông, thoát nước lưu vực, thoát nước thải nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, với tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 02 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư đầu tư vào Cụm công nghiệp Sơn Hạ, gồm: Công ty Nhất Hưng Sơn Hà đầu tư sản phẩm dăm gỗ, gỗ xẻ, gỗ ghép thanh và các sản phẩm chế biến từ gỗ, có công suất khoảng 100.000 tấn sản phẩm/năm; diện tích sử dụng đất khoảng 06 ha; trong đó, giai đoạn 1 của dự án khoảng 1,9 ha đã được UBND tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giai đoạn 02 đã bồi thường thu hồi khoảng 2,5 ha, còn lại khoảng 1,5 ha dự kiến thực hiện bồi thường trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện, dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cho thuê đất,…

Riêng đối với Dự án Minh Dương- Sơn Hà có diện tích sử dụng đất khoảng 3,8 ha, sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Hà, UBND huyện sẽ ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Sơn Hà kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời chỗ ở và trả nợ công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, xem xét thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí mở rộng quy hoạch và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Hạ,…