Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn

04/08/2022

Sáng 04-8, đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án: Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn và Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2).

Qua kiểm tra thực tế hiện trường các dự án và làm việc với lãnh đạo huyện Lý Sơn, Chủ  tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá trong thời gian qua Lý Sơn đã có sự thay đổi lớn về diện mạo đô thị. Điều đó cho thấy, sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh đối với Lý Sơn đã phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Trung ương, tỉnh không làm thay công việc cho Lý Sơn, việc phát triển Lý Sơn là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lý Sơn; do vậy, Lý Sơn phải tự khẳng định mình, tự nỗ lực, phấn đấu xây dựng Lý Sơn phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ nguồn lực, con người và một số cơ chế đặc thù để cho Lý Sơn tiếp tục thực hiện phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại huyện Lý Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhân tố con người quyết định sự thành công cho phát triển Lý Sơn trong thời gian đến. Do đó, yêu cầu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện phải trở thành một hệ thống thống nhất, xuyên suốt để xử lý các nhiệm vụ được giao. Tỉnh sẽ luôn luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí nguồn lực thỏa đáng để Lý Sơn phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của huyện tại buổi làm việc để hỗ trợ Lý Sơn thực hiện trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Đồng thời, lưu ý huyện Lý Sơn cần khai thác các nguồn lực của địa phương, kêu gọi các doanh nghiệp thật sự mạnh, có thể làm thay đổi được Lý Sơn trong tương lai. Vấn đề của huyện trước hết là phải củng cố bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, thạo việc, đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển toàn diện của huyện đảo.

Về các dự án  trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đối với dự án đường cơ động, quá trình triển khai có nhiều khó khăn, dẫn đến chậm trễ. Yêu cầu huyện Lý Sơn cần khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tích cực hơn nữa, chỉ đạo sâu sát hơn để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thi công. Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công sớm đối với những đoạn đã được bàn giao mặt bằng.