Truy cập nội dung luôn

Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

21/09/2023 09:23    2444

Sáng 21-9, Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội đã diễn ra dưới sự chủ trì của các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà, cùng sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Dự thảo báo cáo của Chính phủ tập trung 23 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15. Trong đó, có các lĩnh vực như: đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...