Truy cập nội dung luôn

Cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông

12/10/2023 07:53    571

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Các sở, ban, ngành; các cấp chính quyền; mặt trận và các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội phải xác định bảo đảm TTATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

 Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đối với công tác bảo đảm TTATGT, tiếp tục giảm tai nạn giao thông và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm TTATGT, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, tuần tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mạnh mẽ, căn bản phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông, tiến tới chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh thu nhận bằng các phương tiện kỹ thuật.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, huy động các lực lượng cảnh sát khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, tổ chức các tổ công tác phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát khác để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất TTATGT, phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu và trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm và các đô thị.

 Cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình vi phạm TTATGT, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên để có hình thức tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm theo quy định.

Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

 Sở Giao thông vận tải thường xuyên chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân.

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn, ưu tiên đầu tư vận tải hành khách công cộng, tập trung phát triển vận tải hành khách công cộng lưu lượng lớn; khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

 Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, bảo đảm người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

 Thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh: Rà soát, phát hiện, kiến nghị, khắc phục kịp thời các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông (kể cả phản ánh của Nhân dân và lực lượng thực thi công vụ); điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của kết cấu hạ tầng giao thông; gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang ATGT; tăng cường quản lý hành lang ATGT, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

 

Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; tổ chức vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh;  Phối hợp với các tổ chức mặt trật, đoàn thể tỉnh phát động, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào "Xây dựng văn hóa giao thông xanh, sạch, an toàn" và các phong trào vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT.

 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT trên địa bàn; xem xét, xử lý, kiến nghị xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và trách nhiệm của các đơn vị được giao kiểm soát tải trọng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu... để xe quá tải trọng hoạt động phức tạp trên địa bàn.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm TTATGT, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm TTATGT.

 Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

 

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này