Truy cập nội dung luôn

Đến năm 2030, phấn đấu thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật từ 08 - 10 cụm công nghiệp

10/07/2024 08:02    129

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về thực hiện việc đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, với mục đích thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành lập mới và phấn đấu thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 08 - 10 cụm công nghiệp; thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhận chuyển giao từ 05 - 07 cụm công nghiệp có công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đầu tư cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã thành lập; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tối thiểu từ 40% - 50% diện tích cụm công nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê tại cụm công nghiệp đạt từ 70% - 75%.

Để thực hiện đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như sau:

Rà soát, ưu tiên phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các cụm công nghiệp, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để đảm bảo đủ điều kiện thu hút đầu tư. Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai và triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp, hạ tầng xã hội. Rà soát, đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào các cụm công nghiệp trong phương án phát triển cụm công nghiệp để có phương án, kế hoạch đầu tư các công trình bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp hiệu quả, nhất là hệ thống giao thông tạo liên kết giữa các địa phương, các trục giao thông vào cụm công nghiệp, hệ thống điện, viễn thông, cung cấp nước sạch,... tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Quy hoạch, thu hút đầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cho người lao động, nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia. Xây dựng các thiết chế văn hoá, vui chơi, giải trí, bệnh viện, trường mầm non,… để đảm bảo nhu cầu, đời sống của nhân dân, lao động, các chuyên gia, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên đầu tư hạ tầng khu dân cư, tái định cư để bảo đảm vấn đề nhà ở cho người dân bị giải tỏa, thu hồi đất tạo tâm lý an tâm và đồng thuận từ người dân trong quá trình thu hồi đất.

Thu hút đầu tư, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm để thu hút các nguồn vốn trong dân, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài vào đầu tư kinh doanh hạ tầng, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Cập nhật và cung cấp thông tin cơ bản thường xuyên cho các nhà đầu tư về tiềm năng, cơ hội, môi trường, các thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp.

Hợp tác và hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Duy trì và đổi mới nội dung các hội nghị gặp gỡ để nghe phản ánh và nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện cơ chế “một cửa”, giảm tối đa thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tập trung hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án,...

Đối với công tác bảo vệ môi trường, quan tâm, vận dụng các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn theo quy định của pháp luật về môi trường, nhất là các cụm công nghiệp có ngành nghề hoạt động nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao,… nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường tại cụm công nghiệp. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra trách nhiệm quản lý môi trường cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp, để từng bước đầu tư hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp.

UBND các huyện, thị xã và thành phố nơi có cụm công nghiệp tăng cường công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của các chủ đầu tư nhằm đảm bảo đúng tiến độ, quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tập trung hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ; cương quyết thu hồi các dự án đầu tư hạ tầng chậm tiến độ và giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực để triển khai đầu tư xây dựng, tránh gây lãng phí quỹ đất.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển cụm công nghiệp, quan tâm, chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp; tổ chức truyền thông việc làm đến các địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; hình thành đội ngũ lao động lành nghề; phổ cập nghề cho người lao động, qua đó phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp.

B.T

Tài liệu đính kèm: 147KH.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này