Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

21/09/2023 20:02    231

Chiều 21-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với 29 Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2023 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao cho 29 Bộ, cơ quan trung ương, địa phương hơn 241.088 tỷ đồng; trong đó, số vốn đã phân bổ chi tiết hơn 234.394 tỷ đồng, đạt 97,22%, số vốn chưa phân bổ   hơn 6.694 tỷ đồng, chiếm 2,78%. Có 13 cơ quan đã phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Về giải ngân, đến cuối tháng 8/2023, tiến độ giải ngân của 29 Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đạt 43,52%, cao hơn mức bình quân cả nước (mức bình quân chung của cả nước là 39,41%).

Trong đó, có 10/29 cơ quan giải ngân trên mức bình quân của cả nước gồm: Bộ Giao thông vận tải (48,97%), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (46,61%), Hà Nội (45,41%), Thanh Hóa (48,88%), Nghệ An (45,92%), Hà Tĩnh; 53,36%), Quảng Bình (39,65%), Quảng Ngãi (44,38%), Bình Định (57,19%). Trong số 19/29 cơ quan còn lại, có 06 cơ quan giải ngân đạt thấp dưới 10%.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, các vướng mắc của các cơ quan chủ yếu do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Do vậy, các bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư; các cơ quan thụ lý hoặc được lấy ý kiến cần khẩn trương xem xét, xử lý hoặc trả lời đúng hạn.

Đối với các vướng mắc liên quan tới Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (điều hòa linh hoạt, kéo dài thời gian giải ngân). Trước mắt, các Bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân tối đa như đã cam kết trong quá trình xây dựng danh mục sử dụng nguồn vốn này. Đối với các cơ quan có tỷ lệ giải ngân quá thấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tăng cường đôn đốc và khẩn trương đề xuất phương án xử lý (điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.