Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

15/05/2024 15:44    131

Trước tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ quá thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký văn bản số 2384/UBND-KGVX để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đầu mối được giao vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chịu trách nhiệm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được bố trí 2024 (kể cả vốn năm trước chuyển sang) theo quy định, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua các cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia), đó là: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quản chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) để hướng dẫn theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo việc giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2024 (kể cả vốn năm trước chuyển sang). Kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ngay sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị; rà soát, tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

TTĐT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này