Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt

22/09/2023 19:55    332

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4676/UBND-KGVX chỉ đạo đẩy mạnh công tác chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các đơn vị dịch vụ triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt trên các nền tảng số; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh của các ứng dụng thanh toán trực tuyến.

Giao Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoàn thành mục tiêu đề ra, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đối tượng tiếp tục đăng ký, mở tài khoản; thực hiện nhận trợ cấp ưu đãi thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

 Định kỳ trước ngày 10 hằng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện, các vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này