Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững

30/03/2024 15:48    127

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 1579/UBND-KTN chỉ đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt sản xuất lúa, gạo theo từng mùa vụ; theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thu mua lúa, gạo trên tại địa phương, kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh các vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, thực hiện các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung vật tư đầu vào phục vụ sản xuất.

Tổ chức cập nhật, phổ biến thông tin thị trường thường xuyên, định kỳ để nông dân, doanh nghiệp nhận định đúng tình hình, diễn biến thị trường vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo lợi ích quốc gia.

Phó Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất lúa, gạo đảm bảo mục tiêu về năng suất, sản lượng theo kế hoạch; đẩy mạnh tập huấn tuyên truyền trang bị kiến thức cho nông dân về thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp; kịp thời tổng hợp các vướng mắc, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư khác phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường và xúc tiến thương mại, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng gạo gắn với dịch vụ logistics; nghiên cứu thúc đẩy triển khai sàn giao dịch hàng hóa nông sản, trong đó có sàn giao dịch lúa, gạo để đảm bảo công khai, minh bạch trong kinh doanh lúa, gạo; nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô hình đưa các “thương lái” vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa, gạo để vừa phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị.

Chi tiết nội dung văn bản: https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155558

B.T

 

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này