Truy cập nội dung luôn
QUYẾT ĐỊNH số 1217/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung

QUYẾT ĐỊNH số 1217/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung

11:17 18/08/2021

QUYẾT ĐỊNH số 1217/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập cho các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
QUYẾT ĐỊNH số 1206/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung

QUYẾT ĐỊNH số 1206/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung

10:10 18/08/2021

QUYẾT ĐỊNH số 1206/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng, bàn ghế học sinh, đồ dùng dạy học phục vụ  hoạt động cho  Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế , thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng và Sơn Hà
QUYẾT ĐỊNH số 105 V/v phê duyệt chỉ định thầu

QUYẾT ĐỊNH số 105 V/v phê duyệt chỉ định thầu

10:58 08/07/2021

QUYẾT ĐỊNH số 105 V/v phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị Y tế theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 2)
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 724 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 724 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

16:27 23/06/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 724 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 
THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

16:27 23/06/2021

THỎA THUẬN KHUNG số 04/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi .
THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

16:26 23/06/2021

THƯƠNG THẢO TTK số 04/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 
THÔNG BÁO số 714 TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

THÔNG BÁO số 714 TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

09:37 21/06/2021

THÔNG BÁO số 714 TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi.
QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

09:36 21/06/2021

QUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 699 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 699 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

08:28 17/06/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 699 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung của  Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa.
THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

08:26 17/06/2021

THỎA THUẬN KHUNG số 03/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa
THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

08:25 17/06/2021

THƯƠNG THẢO TTK số 03/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa
THÔNG BÁO số 691 TB-BQLDDCN V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

THÔNG BÁO số 691 TB-BQLDDCN V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

09:29 15/06/2021

Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng  phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa". 
QUYẾT ĐỊNH số 77/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 77/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu

09:29 15/06/2021

Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa." 

QUYẾT ĐỊNH số 760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

09:27 01/06/2021

QUYẾT ĐỊNH số 760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị giáo dục theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3)

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị giáo dục theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3)

08:53 17/05/2021

QUYẾT ĐỊNH số 61/QĐ-BQLDDCN Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị giáo dục theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3)
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20210520044-00 của gói thầu mua sắm tập trung

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20210520044-00 của gói thầu mua sắm tập trung

08:13 13/05/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20210520044-00 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa
QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung

QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung

15:02 06/05/2021

QUYẾT ĐỊNH số 633/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng

 phục vụ hoạt động cho thanh tra tỉnh và huyện Tư Nghĩa
CV số 189/BQLDDCN NGÀY 24/2/2021 Về việc tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

CV số 189/BQLDDCN NGÀY 24/2/2021 Về việc tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:31 25/02/2021

CV số 189/BQLDDCN NGÀY 24/2/2021 Về việc tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 162 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 162 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

15:12 08/02/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số  162 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi

THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

15:10 08/02/2021

THỎA THUẬN KHUNG số 02/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi

THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung

15:10 08/02/2021

THƯƠNG THẢO TTK số 02/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi

THÔNG BÁO số 159 /TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

THÔNG BÁO số 159 /TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

09:11 08/02/2021

THÔNG BÁO số 159 /TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi
QUYẾT ĐỊNH số18/QĐ-BQLDDCN ngày 05/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

QUYẾT ĐỊNH số18/QĐ-BQLDDCN ngày 05/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung

15:20 05/02/2021

QUYẾT ĐỊNH số18/QĐ-BQLDDCN ngày 05/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 126 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 126 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

15:20 04/02/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 126 /BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
THỎA THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

THỎA THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

15:19 04/02/2021

THỎA THUẬN KHUNG số 01/TTK-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
THƯƠNG THẢO TTK số 01/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

THƯƠNG THẢO TTK số 01/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị

15:19 04/02/2021

THƯƠNG THẢO TTK số 01/BBTT-MSTT của Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
THÔNG BÁO số 105/TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

THÔNG BÁO số 105/TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

11:01 01/02/2021

THÔNG BÁO số 105/TB-BQLDDCN Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
QUYẾT ĐỊNH số 10/QĐ-BQLDDCN ngày 01/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

QUYẾT ĐỊNH số 10/QĐ-BQLDDCN ngày 01/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

11:01 01/02/2021

QUYẾT ĐỊNH số 10/QĐ-BQLDDCN ngày 01/02/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây
THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20210104237-00 của gói thầu Mua sắm tập trung

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20210104237-00 của gói thầu Mua sắm tập trung

08:37 07/01/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU Số 20210104237-00 của gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Văn phòng UBND tỉnh; các sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 1401/BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 1401/BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung

15:52 31/12/2020

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH Số 1401/BQLDDCN Về việc hoàn thành công tác đấu thầu của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này