Truy cập nội dung luôn
QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

14:37 22/12/2022

QUYẾT ĐỊNH số 553/QĐ-BQLDDCN ngày 17/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

16:55 14/12/2022

THÔNG BÁO số 2095/TB-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)

16:54 14/12/2022

QUYẾT ĐỊNH số 552/QĐ-BQLDDCN ngày 14/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính, máy in phục vụ hoạt động cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 (đợt 2)
THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:50 07/12/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU IB2200075049 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

14:50 07/12/2022

QUYẾT ĐỊNH phê duyệt kế hoạch LCNT số 1657/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:47 23/11/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200052342 của gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)

09:10 16/11/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU số IB2200043466-00 của gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- (đợt 2)
 
 
QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:08 16/11/2022

QUYẾT ĐỊNH số 1575/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)

QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)

09:07 15/11/2022

QUYẾT ĐỊNH số 1558/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung máy tính, máy in  phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022(đợt 2)
THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2

09:35 25/10/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU gói thầu mua sắm tập trung bàn, ghế học sinh phục vụ hoạt động dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022- đợt 2

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này