Truy cập nội dung luôn
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

08:54 10/02/2023

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG
Thông số kỹ thuật máy tinh, máy in (Kèm theo Công văn số 107/STTTT-BCVT&CNTT ngày 01/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Thông số kỹ thuật máy tinh, máy in (Kèm theo Công văn số 107/STTTT-BCVT&CNTT ngày 01/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

08:53 10/02/2023

Thông số kỹ thuật máy tinh, máy in (Kèm theo Công văn số 107/STTTT-BCVT&CNTT ngày  01/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)
Công văn 185/MSTT-BQLDDCN V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 (đợt 1).

Công văn 185/MSTT-BQLDDCN V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 (đợt 1).

08:03 10/02/2023

Công văn 185/MSTT-BQLDDCN V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 (đợt 1).
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2214/BQLDDCN ngày 30/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2214/BQLDDCN ngày 30/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:52 04/01/2023

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2214/BQLDDCN ngày 30/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THẢO THUẬN KHUNG số 06/TTK-MSTT ngày 30/12/2022 của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

THẢO THUẬN KHUNG số 06/TTK-MSTT ngày 30/12/2022 của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

15:51 04/01/2023

THẢO THUẬN KHUNG số 06/TTK-MSTT ngày 30/12/2022  của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
THƯƠNG THẢO số 06/BBTT-MSTT ngày 30/12/2022 của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

THƯƠNG THẢO số 06/BBTT-MSTT ngày 30/12/2022 của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

15:51 04/01/2023

THƯƠNG THẢO số 06/BBTT-MSTT ngày 30/12/2022 của Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
THÔNG BÁO số 2212/TB-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THÔNG BÁO số 2212/TB-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:50 04/01/2023

THÔNG BÁO số 2212/TB-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc thông báo kết
quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
QUYẾT ĐỊNH số 587/QĐ-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 587/QĐ-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:48 04/01/2023

QUYẾT ĐỊNH số 587/QĐ-BQLDDCN ngày 30/12/2022 Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cấp cho các cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2178/BQLDDCN ngày 26/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2178/BQLDDCN ngày 26/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:14 28/12/2022

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 2178/BQLDDCN ngày 26/12/2022 V/v đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm tài sản Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
THẢO THUẬN KHUNG số 05/TTK-MSTT ngày 26/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

THẢO THUẬN KHUNG số 05/TTK-MSTT ngày 26/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

09:13 28/12/2022

THẢO THUẬN KHUNG số 05/TTK-MSTT ngày 26/12/2022 của Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này