Truy cập nội dung luôn
Quyết định số 420/QĐ- BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu

Quyết định số 420/QĐ- BQLDDCN Về việc phê duyệt kết quả lưạ chọn nhà thầu

16:23 21/10/2021

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động cho các trường thuộc huyện: Bình Sơn và Trà Bồng.
Thông báo số 1400/TB- BQLDDCN V/v Thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu

Thông báo số 1400/TB- BQLDDCN V/v Thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu

16:23 21/10/2021

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung  bàn ghế học sinh, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động cho các trường thuộc huyện: Bình Sơn và Trà Bồng.
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:35 15/10/2021

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 11)

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 11)

16:34 15/10/2021

Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá trang thiết bị văn phòng theo danh mục đề nghị mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 11)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:32 15/10/2021

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng thực hiện Đề án Thiết lập hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1365 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 09

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1365 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 09

10:03 14/10/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1365 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung Gói thầu số 09

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này