Truy cập nội dung luôn
CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1552 ngày 16/11/2021 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1552 ngày 16/11/2021 V/v hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tập trung

16:24 16/11/2021

CÔNG VĂN HOÀN THÀNH số 1552  ngày 16/11/2021 V/v hoàn thành  công tác đấu thầu mua sắm tập trung 
THẢOTHUẬN KHUNG số 12/TTK-MSTT ngày 16/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

THẢOTHUẬN KHUNG số 12/TTK-MSTT ngày 16/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

16:23 16/11/2021

THẢOTHUẬN KHUNG số 12/TTK-MSTT ngày 16/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.
THƯƠNG THẢO số 12/BBTT-MSTT ngày 12/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

THƯƠNG THẢO số 12/BBTT-MSTT ngày 12/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

16:21 16/11/2021

THƯƠNG THẢO số 12/BBTT-MSTT ngày 12/11/2021 của Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.
THÔNG BÁO số 1544/TB-BQLDDCN ngày 15/11/2021 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO số 1544/TB-BQLDDCN ngày 15/11/2021 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh

16:44 15/11/2021

THÔNG BÁO số 1544/TB-BQLDDCN ngày 15/11/2021 Về việc thông báo kết quả lưạ chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH số 449/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH số 449/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh

16:42 15/11/2021

QUYẾT ĐỊNH số 449/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc thiết bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh
THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20211051995-00 của gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, trang thiết bị để trang bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20211051995-00 của gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, trang thiết bị để trang bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

16:39 15/11/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU số 20211051995-00 của gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, trang thiết bị để trang bị bổ sung cho bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này