Trang chủ Weblink Email  
..:::::::::: TỈNH QUẢNG NGÃI ::::::::::..

 Tin tức Tin tức từ Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp

 Thành lập tổ công tác triển khai Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (19/06/2013)

Vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 44/QĐ-BQL về việc thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện một số quy định tại Điều 10 Mục 1 Chương II; Mục 2 Chương II và Chương III của Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 trong nội bộ cơ quan Ban Quản lý và định kỳ báo cáo lãnh đạo Ban theo quy định.     

Tuyết Sương

 Các tin khác:

. Tăng thuế nhập khẩu đường lên 15% (18/06/2013)

. Khu công nghiệp Phổ Phong tạo đà phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. (18/06/2013)

. Điều chỉnh chủ đầu tư dự án xưởng lò hơi dùng nhiên liệu sinh khối Biomass tại KCN Quảng Phú (14/06/2013)

. Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử FVQ (12/06/2013)

. Hội nghị Xúc tiến đầu tư “Quảng Ngãi – Cơ hội mới về đầu tư” tại thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2013)

. Cấp Giấy phép xây dựng tại các KCN Quảng Ngãi (05/06/2013)

. Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (30/05/2013)

. Tưng bừng Ngày Hội Công nhân lao động trong các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (27/05/2013)

. Diễn đàn chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. (27/05/2013)

. Tăng cường tiết kiệm điện (21/05/2013)

. Tổ chức “Ngày Hội Công nhân” các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lần thứ I – năm 2013 (21/05/2013)

. Quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn (17/05/2013)

. Quy định thời giờ làm việc của người lao động (16/05/2013)

. Các chỉ tiêu kinh tế quý I/2013. (10/05/2013)

Xem bài viết từ ngày

Thông tin cần biết

- Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi  

Video Clip


Get the Flash Player to see this player.

Hình ảnh

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Địa chỉ: 25 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại - Fax: 84 055 3 828 514, Email: bqlkcn@quangngai.gov.vn