Trang chủ Weblink Email  
..:::::::::: TỈNH QUẢNG NGÃI ::::::::::..

 Tin tức Tin mới

 Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII (18/04/2013)

Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) vừa có báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII về phát triển công nghiệp theo nội dung Công văn số 1661-CV/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Theo đó, báo cáo đã đánh giá tình hình và kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVIII như kết quả phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết XVIII; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về thu hút đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm, kim ngạch xuất khẩu. Nhìn chung, việc thực hiện các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết đề ra như trong công tác thu hút đầu tư: từ đầu năm 2011 đến nay, tổng vốn đăng ký đầu tư tại các KCN Quảng Ngãi đạt 1.917,5 tỷ đồng, đạt 186,2% so với Nghị quyết (Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015, thu hút đầu tư vào các KCN Quảng Ngãi là 1.030 tỷ đồng).         

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết XVIII, Ban Quản lý đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ về công tác thu hút đầu tư; Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN; Công tác quản lý lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, … đồng thời đưa ra một số kiến nghị về hạ tầng kỹ thuật trong các KCN và địa bàn ưu đãi đầu tư đối KCN Phổ Phong theo quy định của Chính phủ.

Tuyết Sương

 

 Các tin khác:

. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016. (16/04/2013)

. Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (12/04/2013)

. Khôi phục ưu đãi thuế cho KCN (11/04/2013)

. Hai mẫu hợp đồng mới trong xây dựng (09/04/2013)

. Thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. (08/04/2013)

. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (08/04/2013)

. Một số chính sách mới có hiệu lực từ ngày 04–10/4/2013 (03/04/2013)

. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, lần thứ 15 năm 2013 (28/03/2013)

. Chi đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi ra quân dọn vệ sinh Khu công nghiệp Quảng Phú (28/03/2013)

. Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013) (22/03/2013)

. Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 (20/03/2013)

. Triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi. (20/03/2013)

. Phối hợp kiểm tra công tác BVMT tại các doanh nghiệp KCN. (20/03/2013)

. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI, ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NHÀ (02/10/2012)

Xem bài viết từ ngày

Thông tin cần biết

- Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi  

Video Clip


Get the Flash Player to see this player.

Hình ảnh

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
Địa chỉ: 25 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại - Fax: 84 055 3 828 514, Email: bqlkcn@quangngai.gov.vn