Trang chủ Sơ đồ web Font unicode   English
Trang chủ Trang Chuyên ngành VPUB Tỉnh  Văn bản


VĂN BẢN VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÁT HÀNH

  

 

Số hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung

Tải về

08/VP-KTTH 03/01/2013

V/v tham mưu chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh khóa XI tại các kỳ họp thứ 4,5,7

05/VP-NC 03/01/2013

Về hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 của ngành Nội vụ

05/PC-VP 03/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài chính
04/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
03/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển UBND huyện Đức Phổ
02/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
01/PC-VP 02/01/2013 Phiếu chuyển Sở Công Thương
03/VP-NNTN 02/01/2013 V/v truy cập Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
01/VP-NNTN 02/01/2013 V/v bổ sung hồ sơ dự án Kè bảo vệ khẩn cấp khu dân cư trong vùng sạt lở bờ Nam sông Vệ, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
781/PC-VP 28/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
1083/VP-CNXD 28/12/2012 V/v phương án quản lý, vận hành hệ thống lọc nước do Doosan tài trợ
1082/VP-ĐNMN 28/12/2012

V/v phúc đáp văn bản số 230/CV-PTDA ngày 22/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân

778/PC-VP 28/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1081/VP-CBTH 27/12/2012 V/v đăng ký tài khoản Chứng thư số
777/PC-VP 27/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1080/VP-NC 27/12/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1079/VP-NC 26/12/2012 Về việc tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
1078/VP-CNXD 26/12/2012 V/v cử công chức đi Singapore làm việc với tập đoàn Sembcorp
1077/VP-NC 26/12/2012 V/v đôn đốc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết nội dung đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
1073/VP-CNXD 25/12/2012 V/v phân bổ kinh phí thực hiện xây dựng chương trình phát triển nhà ở
777/PC-VP 26/12/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
774/PC-VP 26/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
1074/VP-VX 25/12/2012 V/v đề nghị cho ý kiến dự thảo Quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bà tỉnh Quảng Ngãi
1071/VP-NC 25/12/2012 V/v đề nghị nghiên cứu xây dựng các dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
1069/VP-NC 24/12/2012 Về việc tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
774/PC-VP 24/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
1066/VP-NNTN 21/12/2012 V/v hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi, giao đất để xây dựng Điểm dân cư thị trấn Sơn Tịnh phục vụ tái định cư Đường ven biển Sa Huỳnh – Dung Quất, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc
772/PC-VP 21/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
770/PC-VP 21/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
769/PC-VP 21/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
768/PC-VP 21/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
767/PC-VP 20/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1056/VP-NC 18/12/2012 V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (kỳ họp thứ 7)
1055/VP-VX 18/12/2012 V/v lấy ý kiến hoàn chỉnh Kế hoạch tu bổ cấp thiết di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2015
1053/VP-VX 18/12/2012 V/v hoàn chình Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1051/VP-NC 18/12/2012 V/v cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư
1052/VP-NC 18/12/2012 V/v ủy quyền chủ trì Hội nghị trực tuyến ở đầu cầu tỉnh Quảng Ngãi
1049/VP-NC 18/12/2012 V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (kỳ họp thứ 7)
1048/VP-NC 18/12/2012 V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (kỳ họp thứ 7)
1047/VP-NC 18/12/2012 V/v xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
765/PC-VP 18/12/2012 Phiếu chuyển UBND thành phố Quảng Ngãi
764/PC-VP 18/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
1046/VP-NNTN 17/12/2012 V/v giải trình việc sửa đổi khoản 6 Điều 4 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh
1040/VP-NNTN 17/12/2012 V/v giải trình việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh
1037/VP-NC 13/12/2012 Về việc xác định cơ quan ban hành quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trương Duy Lâm
1038/VP-CNXD 14/12/2012 V/v xây dựng nhà vi phạm phạm vi bảo vệ đường dây thông tin Đường sắt
1036/VP-VX 13/12/2012 V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền “Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2013”
760/PC-VP 13/12/2012 Phiếu gửi Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
758/PC-VP 13/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1035/VP-VX 13/12/2012 V/v đề nghị xin ý kiến về nội dung dự thảo Thư Chúc mừng năm mới xuân Quý Tỵ - 2013
1032/VP-CNXD 13/12/2012 V/v sử dụng 70 lô đất tái định cư tại Khu dân cư Chợ đầu mối nông sản cho dự án Khu đô thị An Phú Sinh
1031/VP-NNTN 13/12/2012 V/v kinh phí thực hiện các công trình di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở trên địa bàn huyện Tây Trà
1033/VP-NC 13/12/2012 V/v cho ý kiến đối với kiến nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 567/STP-VBPQ ngày 21/11/2012
757/PC-VP 13/12/2012 Phiếu chuyển UBND huyện Bình Sơn
754/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
753/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
752/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
751/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
750/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
1029/VP-NNTN 12/12/2012 V/v truy cập các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1026/VP-NNTN 12/12/2012 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản
1025/VP-NC 12/12/2012 V/v tạm thời chưa xem xét ban hành Quy chế về nghi thức trao tặng, truy tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
749/PC-VP 12/12/2012 Phiếu chuyển Sở Giao thông vận tải
748/PC-VP 11/12/2012 Phiếu chuyển Sở Xây dựng
747/PC-VP 11/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
746/PC-VP 11/12/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1018/VP-KTTH 11/12/2012 V/v khẩn trương thẩm định và trình UBND tỉnh kết quả rà soát, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội
743/PC-VP 07/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1009/VP-NC 07/12/2012 V/v xin phép không tham dự sinh hoạt dân quân tự vệ quý IV năm 2012
742/PC-VP 07/12/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
1007/VP-NC 06/12/2012 V/v ủy quyền tham dự hội thảo về hoàn thiện pháp luật về Hộ tịch
7006/VP-NC 06/12/2012 V/v bổ sung Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật
738/PC-VP 06/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
728/PC-VP 04/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
727/VP-CNXD 03/12/2012 Kính gửi Sở Xây dựng
996/VP-VX 03/12/2012 V/v cử công chức đi công tác tại Lào và Thái Lan
726/PC-VP 03/12/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
998/VP-NC 04/12/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
995/VP-NC 03/12/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
994/VP-VX 03/12/2012 V/v khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3593/UBND-VX ngày 12/10/2012
993/VP-VX 03/12/2012 V/v khẩn trương thẩm định và trình UBND tỉnh các quy hoạch xây dựng chi tiết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
991/VP-NC 03/12/2012 V/v ủy quyền tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ II của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
987/VP-ĐNMN 30/11/2012 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch phát triển thương mại
989/VP-VX 30/11/2012 V/v khẩn trương trình Kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030
985/VP-NNTN 30/11/2012 V/v báo cáo kết quả thanh tra
723/PC-VP 29/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
982/VP-TD 29/11/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
981/VP-NNTN 29/11/2012 V/v tạm ứng vốn thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
980/VP-NNTN 29/11/2012 V/v hoàn chỉnh bản dự thảo Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
720/PC-VP 29/11/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
719/PC-VP 29/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
979/VP-NNTN 28/11/2012 Về việc bổ sung thời hạn thuê đất với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quảng Ngãi để khai thác thí điểm thu hồi quặng sa khoáng tại xã Bình châu, huyện Bình Sơn
978/VP-NNTN 28/11/2012 V/v bố trí vốn xây dựng Nhà làm việc của Liên minh HTX tỉnh
718/PC-VP 28/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
971/VP-NNTN 27/11/2012 Về việc bổ sung hồ sơ thu hồi đất để xây dựng Nhà làm việc Hợp tác xã Giao thông vận tải huyện Bình Sơn
976/VP-VX 27/11/2012 V/v cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh
975/VP-NC 27/11/2012 V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi
970/VP-NNTN 27/11/2012 V/v tình hình sạt lở ven sông trên địa bàn huyện Nghĩa Hành
714/PC-VP 26/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
967/VP-VX 26/11/2012 V/v kinh phí thực hiện Kế hoạch chỉnh trang và xây dựng mới Nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch
965/VP-NC 26/11/2012 V/v đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 1996/UBND ngày 16/11/2012
712/PC-VP 23/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
961/VP-NC 22/11/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
959/VP-NNTN 22/11/2012 Về việc giới thiệu địa điểm cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi đê đầu tư mở rộng trường
963/VP-NNTN 23/11/2012 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ
709/PC-VP 21/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
706/PC-VP 21/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
957/VP-NC 21/11/2012 V/v cử công chức tham dự Hội nghị chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
699/PC-VP 20/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
956/VP-NNTN 21/11/2012 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh
953/VP-VX 21/11/2012 V/v đề nghị cho ý kiến về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
948/VP-NC 20/11/2012 V/v liên quan đến hồ sơ trình khen thưởng cho các cá nhân thuộc Liên đoàn Bóng đá tỉnh
947/VP-NNTN 19/11/2012 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
701/PC-VP 20/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
700/PC-VP 20/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
698/PC-VP 20/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
945/VP-NC 16/11/2012 V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh
939/VP-CBTH 15/11/2012 V/v cung cấp số liệu khảo sát tình hình triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số năm 2012 tại Văn phòng UBND tỉnh
943/VP-VX 16/11/2012 V/v điều chỉnh mức chi trợ cấp quà của tỉnh cho đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Lễ kỷ niệm Thương binh – Liệt sĩ 27/7
942/VP-NC 15/11/2012 V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
940/VP-NC 15/11/2012 V/v tham dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
938/VP-CNXD 15/11/2012 V/v kiểm tra nội dung Bản ghi nhớ bằng tiếng Anh về dự án Nhà máy thép Dung Quất
937/VP-KTTH 14/11/2012 V/v khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2012
936/VP-NC 14/11/2012 V/v đôn đốc thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng
935/VP-NC 14/11/2012 V/v tham gia dự thảo các Quyết định và cử cán bộ tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo
685/PC-VP 14/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
684/PC-VP 14/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
930/VP-NC 12/11/2012 V/v đề nghị thực hiện đúng quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
929/VP-KSTTHC 12/11/2012 V/v đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính
677/PC-VP 12/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
679/PC-VP 12/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
680/PC-VP 12/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
982/VP-NC 09/11/2012 V/v thành lập Trung tâm Dịch thuật và Phục vụ đối ngoại Quảng Ngãi; mở lớp Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tại Quảng Ngãi
926/VP-NNTN 09/11/2012 Về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng Thủy điện Sơn Trà
925/VP-VX 09/11/2012 Kế hoạch “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi”
924/VP-NNTN 09/11/2012 V/v hoàn thành việc xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh
923/VP-KTTH 08/11/2012 V/v tham dự tiếp xúc cử tri
920/VP-NC 07/11/2012 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015
05/PB-VP 08/11/2012 Phiếu báo UBND huyện Minh Long
674/PC-VP 08/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
675/PC-VP 08/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
919/VP-CNXD 07/11/2012 V/v một số nội dung liên quan đến Trường THCS Bình Hải, huyện Bình Sơn
669/PC-VP 07/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
666/PC-VP 05/11/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
665/PC-VP 05/11/2012 Phiếu chuyển các Sở : Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường
659/PC-VP 02/11/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh)
661/PC-VP 02/11/2012 Phiếu chuyển Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ủy ban về Hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh)
660/PC-VP 02/11/2012 Phiếu chuyển Sở Công Thương
906/VP-NC 31/10/2012 V/v phúc đáp nội dung đề nghị của Sở Tài chính 
902/VP-CNXD 31/10/2012 V/v đầu tư tuyến đường ĐH530 (Quốc lộ 24B – Bình Tân), huyện Sơn Tịnh
654/PC-VP 30/10/2012 Phiếu chuyển Sở Xây dựng
900/VP-NNTN 31/10/2012 Về việc thuê đất để khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh
656/PC-VP 31/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
655/PC-VP 31/10/2012 Phiếu chuyển các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
653/PC-VP 30/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
898/VP-NC 30/10/2012 V/v tham dự Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII nhiệm ký (2008-2012)
04/PB-VP 30/10/2012 Phiếu báo UBND huyện Sơn Hà
896/VP-NC 29/10/2012 V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác
652/PC-VP 29/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
651/PC-VP 29/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
650/PC-VP 29/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
887/VP-NC 26/10/2012 V/v dự bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chủ tịch Hội chiến binh tỉnh
647/PC-VP 26/10/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
894/VP-NNTN 29/10/2012 Về việc bổ sung hồ sơ giới thiệu địa điểm để xây dựng Trung tâm Thương mại – Dịch vụ - Du lịch và Nhà liên kế tại xã Phổ Ninh
893/BC-VP 29/10/2012 Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 43, từ ngày 22/10/2012 đến 27/10/2012)
892/VP-NNTN 29/10/2012 V/v bổ sung hồ sơ dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc
889/VP-VX 26/10/2012 V/v quy định tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”
888/VP-NC 26/10/2012 V/v ủy quyền chủ trì họp Hội đồng chuyển ngạch Thanh tra viên và sơ tuyển thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2012
886/VP-CNXD 26/10/2012 V/v kiểm tra hồ sơ đất dự án Khu dân cư thôn Phước Thiện, xã Bình Hải
884/VP-CNXD 26/10/2012 V/v thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể GPMB dự án “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còng lại trên tuyến ĐS Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh”
883/VP-VX 26/10/2012 V/v quy định tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
880/VP-VX 26/10/2012 V/v Kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi”
895/VP-NNTN 29/10/2012 Về việc giới thiệu địa điểm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
881/VP-VX 26/10/2012 V/v đề nghị cho ý kiến về Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
876/VP-ĐNMN 25/10/2012 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
646/PC-VP 25/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
645/PC-VP 25/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
644/PC-VP 25/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
643/PC-VP 25/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
642/PC-VP 25/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
 878/VP-VX 25/10/2012   V/v hoàn chỉnh Kế hoạch Tập huấn các môn thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015
877/VP-ĐNMN  25/10/2012   V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 873/VP-CNXD 24/10/2012   V/v kiểm tra hồ sơ thu hồi, cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT thuê đất xây dựng Nhà máy
 858/VP-CNXD  22/10/2012  V/v hỗ trợ vốn thực hiện đầu tư năm 2013 công trình: Đường từ TL.623B – Đường vào nghĩa địa TP Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa.
 638/PC-VP  23/10/2012  Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
 870/VP-NC 24/10/2012   V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
72/QĐ-VP  22/10/2012   Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong công tác quản lý văn bản và điều hành công việc tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.
 866/VP-CNXD 23/10/2012   V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất để xây dựng Trường Tiểu học Phước An, xã Bình Thạnh
 865/VP-KSTTHC  23/10/2012  V/v tham gia ý kiến về thủ tục hành chính
 632/PC-VP 23/10/2012   Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
 631/PC-VP  23/10/2012  Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
 864/VP-NC 22/10/2012   V/v họp Ban Chỉ đạo giám định tư pháp
 863/VP-NC  22/10/2012  V/v tham gia ý kiến vào văn bản của Sở Nội vụ
 854/VP-HCTC 19/10/2012   V/v thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2012
852/VP-NC  19/10/2012   Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và chống mù chữ tỉnh Quảng Ngãi
 855/VP-HCTC  19/10/2012  V/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh.
 850/VP-NNTN  19/10/2012  Về việc bổ sung hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước cho hệ thống xử lý nước thải mỏ đá An Hội, xã Nghĩa Kỳ
 849/VP-CNXD 19/10/2012   V/v đơn giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP
 847/VP-CNXD  18/10/2012  V/v báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCNV ISO 9001
846/VP-NC  18/10/2012   V/v ủy quyền tham dự Hội thảo trước Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 11 tại Đà Nẵng
 626/PC-VP 19/10/2012   Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
 625/PC-VP 19/10/2012   Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
 624/PC-VP 18/10/2012   Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 844/VP-NNTN 17/10/2012  Về việc giới thiệu địa điểm cho Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Vận tải Bách Bằng thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc, tại thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ
 843/VP-KTTH 17/10/2012   V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3416/UBND-KTTH ngày 01/10/2012
 620/PC-VP 16/10/2012   Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
 840/VP-NC  16/10/2012  Về việc chuyển giao Trung tâm đào tạo kỹ thuật cao Dung Quất trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý 
 837/VP-NC 16/10/2012   V/v thời gian tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ (2008-2012)
 833/VP-CNXD 12/10/2012   V/v thẩm định dự thảo Quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
 832/VP-CNXD  12/10/2012  V/v đề nghị lấy kiến thẩm định của Sở Tư pháp và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định
 616/PC-VP  12/10/2012  Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
 614/PC-VP  12/10/2012  Phiếu chuyển Sở Tài chính
 830/VP-VX 12/10/2012   V/v ban hành quy định cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Bảo vệ trẻ em; các tổ chức dịch vụ bảo vệ trẻ em và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2012 – 2015
 828/VP-NC 12/10/2012   V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (kỳ họp thứ 6)
 827/VP-NC  12/10/2012  V/v đề nghị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (kỳ họp thứ 6)
 825/VP-VX  11/10/2012  V/v đề nghị cho ý kiến về Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm được chữa trị, cai nghiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 823/VP-NC  11/10/2012  V/v bổ sung một số nội dung Phương án diễn tập PCCC và CNCH có nhiều lực lượng tham gia tại KCN Quảng Phú và KKT Dung Quất
 824/VP-NC 11/10/2012   V/v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh  
819/VP-NC  10/10/2012   Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
821/VP-NNTN  10/10/2012   V/v thẩm định nguồn vốn và cơ cấu vốn bố trí thực hiện Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020  
822/VP-KSTTHC   10/10/2012  V/v tham gia kiến về thủ tục hành chính vào dự thảo Quyết định của Sở Xây dựng  
609/PC-VP  09/10/2012   Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư  
816/VP-NNTN  09/10/2012   Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 1317/QĐ-UB ngày 31/8/1995 của UBND tỉnh Quảng Ngãi  
814/BC-VP 09/10/2012 Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 40, từ ngày 01/10/2012 đến 07/10/2012)
608/PC-VP 08/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
605/PC-VP 08/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường  
603/PC-VP 08/10/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
811/VP-NNTN 05/10/2012 V/v hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh
808/VP-NC 04/10/2012 V/v bổ sung vào danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài
807/VP-NC 04/10/2012 Về việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng
601/PC-VP 04/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
600/PC-VP 04/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
595/PC-VP 03/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
596/PC-VP 03/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
804/VP-TD 03/10/2012 Về việc gửi Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ
800/VP-CNXD 02/10/2012 V/v xử lý các nội dung đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
799/VP-KTTH 02/10/2012 V/v xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
798/VP-KTTH 02/10/2012 V/v kiến nghị của Xí nghiệp Xây dựng Thắng Lợi
797/VP-NNTN 02/10/2012 V/v thẩm định nguồn vốn và cơ cấu vốn bố trí thực hiện Đề án xây dựng các khu dân cư tập trung bảo đảm tính bền vững, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
796/VP-CNXD 02/10/2012 V/v chủ trương thực hiện đối với một số nội dung liên quan trong quyết toán vốn đầu tư dừng thực hiện của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 623 (Sơn Tịnh – Sơn Tây)
759/VP-CNXD 02/10/2012 V/v các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất
590/PC-VP 02/10/2012 Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
792/VP-NNTN
01/10/2012 Về việc điều chỉnh giá đất ở mặc tiền QL24 đoạn từ Ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong đến Km5 thuộc địa phận xã Phổ Phong huyện Đức Phổ
791/BC-VP 01/10/2012 Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 39, từ ngày 24/9/2012 đến 29/9/2012)
789/VP-NNTN 01/10/2012 V/v kế hoạch chỉ đạo điểm đối với 4 xã điểm của tỉnh về nông thôn mới
787/VP-NNTN
01/10/2012 V/v tham mưu nguồn vốn thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, đoạn qua thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành
790/VP-NNTN 01/10/2012 V/v điều chỉnh kế hoạch đấu thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Điểm tái định cư Gò Nỗi, huyện Trà Bồng
788/VP-NNTN 01/10/2012 V/v tạm ứng vắc xin phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012
784/VP-NC 28/9/2012 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên bám biển dài ngày làm kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo
782/VP-NC 28/9/2012 V/v kiểm tra lại trường hợp đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Võ Duy Loan
65/QĐ-VP 28/9/2012 Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Công trình: Sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh
786/VP-NNTN 01/10/2012 V/v hoàn chỉnh hồ sơ kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Ngãi
785/VP-CBTH 28/9/2012 V/v đăng ký lộ trình thực hiện trao đổi hồ sơ điện tử
779/VP-NNTN    28/9/2012    V/v bổ sung hồ sơ thu hồi, giao đất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa Lộ
777/VP-NNTN   28/9/2012   V/v bổ sung hồ sơ thỏa thuận cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ
774/VP-NNTN  26/9/2012   V/v thông báo nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Núi Én, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh
64/QĐ-VP 25/9/2012 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh

778/VP-NNTN 28/9/2012 

Về việc bổ sung hồ sơ xác nhận khối lượng phát sinh của dự án VLAP trên địa bàn huyện Minh Long

583/PC-VP 27/9/2012  Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
775/VP-CNXD 26/9/2012 

V/v đề nghị lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định

773/VP-NNTN     26/9/2012  V/v bổ sung hồ sơ thỏa thuận cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Đồng Nà, thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
 772/VP-VX 26/9/2012  V/v đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Ba Điền, huyện Ba Tơ
771/VP-CNXD 26/9/2012

V/v cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng

767/VP-NNTN   26/9/2012   V/v hoàn thành các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh  
764/VP-NNTN  25/9/2012  V/v thực hiện các dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh và Lập thủ tục giao rừng, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng phòng hộ cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ  
762/VP-CNXD 25/9/2012

V/v chủ trương chấp thuận đầu tư dự án Bãi đỗ xe và Trạm kinh doanh xăng dầu Cường Thịnh tại đô thị Vạn Tường

770/VP-KTTH  26/9/2012 

V/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

766/VP-NC  26/9/2012  V/v tham dự lễ bế giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị (khóa IV năm 2012)
759/VP-CBTH 25/9/2012

Về việc hướng dẫn gửi file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

758/VP-NC 25/9/2012

Về việc tổ chức Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2012-2017

577/PC-VP 25/9/2012 Phiếu chuyển Sở Tài chính
576/PC-VP 25/9/2012 Phiếu chuyển Thanh tra tỉnh
574/PC-VP 25/9/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
573/PC-VP 25/9/2012 Phiếu chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
754/VP-NNTN 24/9/2012

V/v tổ chức đấu thầu gói thầu số 15: Nạo vét Vũng neo đậu tàu thuyền thuộc Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2)

  752/VP-NC 21/9/2012

V/v xem xét, giải quyết đề nghị của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn

569/PC-VP 21/9/2012 Phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư
567/PC-VP 20/9/2012