Đăng nhập Email
  Địa chỉ:
  Mật khẩu:

 
Trang chủ Sơ đồ web Weblink  
Trang chủ Thành phố Quảng Ngãi  Giới thiệu chung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 055 3822809 – Fax 055 3825350

Hộp thư đơn vị: thanhpho@quangngai.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan.thanhpho@quangngai.gov.vn

Website: http://thanhpho.quangngai.gov.vn

 

(Một góc của trung tâm thành phố Quảng Ngãi)

 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822809 – Fax  3825350

E-mail: thanhpho@quangngai.gov.vn

 

THANH TRA

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823133

E-mail: ttra-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823755

E-mail: tckh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823901

E-mail: tp-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ 

Địa chỉ: 299 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825709 - Fax 3825709

E-mail: nv-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 327 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822575

E-mail: qldt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 299 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823858

E-mail: ldtbxh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: 264 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823627 – Fax 3823627

E-mail: kt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 333 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823624

E-mail: gddt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825918

E-mail: vhtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 116 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3821030

E-mail: tnmt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: 212 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712508

E-mail: yt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

ĐÀI TRUYỀN THANH

Địa chỉ: 239 Võ Thị Sáu – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822965 - Fax 3712478

E-mail: dtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 327 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3710939

E-mail: dqlttdt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825797

E-mail: bqlda-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Địa chỉ: 53 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3713316 - Fax 3713440

E-mail: bqlctcc-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3711627

E-mail: bqlccn-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

BAN ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3817464

E-mail: bdbgpmb-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DŨNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dũng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822830

E-mail: nghiadung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DÕNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dõng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822602

E-mail: nghiadong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Địa chỉ: 310 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823757 - Fax 3823757

E-mail: nguyennghiem@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH LỘ

Địa chỉ: 146 Lê Lợi – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823732

E-mail: chanhlo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823760 - Fax 3823760

E-mail: lehongphong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 212 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712150,  Fax 3823758

E-mail: tranphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2211653

E-mail: quangphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH

Địa chỉ: Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823763, Fax 3831570

E-mail: nghiachanh@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Nguyễn Công Phương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2240433

E-mail: nghialo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3711199

E-mail: tranhungdao@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Truy cập:186814

Bản quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Vietnam Software Outsourcing Vietnam Software Development