Trang chủ  Trang chính  Tỉnh ủy

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NGÃI

[ Trở về |  Đầu trang ]

Website Sở Ngành
Thông báo - Báo cáo
Quy định cần biết

Truy cập:29030686

Thông Tin Cần Biết

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 44 ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện Công văn số 2928 ngày 12/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
 


Get the Flash Player to see this player.
Hình ảnh
Hệ thống văn bản
Công khai tài chính
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch - Xây dựng
Websites bộ, tỉnh thành
Websites Sở, ban, ngành
Websites huyện, thành phố
Trường ĐH trên địa bàn tỉnh