Trang chủ  Trang chính  Tỉnh ủy

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NGÃI

[ Trở về |  Đầu trang ]

Website Sở Ngành
Thông báo - Báo cáo
Quy định cần biết

Truy cập:20822138

Thông Tin Cần Biết

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai thực hiện nội dung Công văn số 425 ngày 28/01/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện nội dung Công văn số 376 ngày 13/01/2015 của Bộ Công Thương về việc công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt.


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Công điện số 115 ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.


Get the Flash Player to see this player.
Hình ảnh
Hệ thống văn bản
Công khai tài chính
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch - Xây dựng
Websites bộ, tỉnh thành
Websites Sở, ban, ngành
Websites huyện, thành phố
Trường ĐH trên địa bàn tỉnh