Trang chủ  Trang chính  Tỉnh ủy

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỈNH ỦY TỈNH QUẢNG NGÃI

[ Trở về |  Đầu trang ]

Website Sở Ngành
Thông báo - Báo cáo
Quy định cần biết

Truy cập:27722538

Thông Tin Cần Biết

Tuyển dụng viên chức

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4575 ngày 10/4/2014.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi đề xuất UBND tỉnh phương án Quy hoạch chi tiết phân khu đô thị trung tâm (phần 1.800ha) thành phố Quảng Ngãi (mở rộng).


Get the Flash Player to see this player.
Hình ảnh
Hệ thống văn bản
Công khai tài chính
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch - Xây dựng
Websites bộ, tỉnh thành
Websites Sở, ban, ngành
Websites huyện, thành phố
Trường ĐH trên địa bàn tỉnh