Softech Danang


 

 
Trang chủ Sơ đồ web Font unicode   English
Trang chủ  Trang Hành chính   Sở Ban Ngành


DANH SÁCH CÁC SỞ BAN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Tên đơn vị : Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Địa chỉ : 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 855
Email : vpubnd@quangngai.gov.vn
 
Tên đơn vị : Ban Dân tộc
Địa chỉ : 71 - 73 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 367
Email : bdt@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị : Ban Tôn giáo
Địa chỉ : 35 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 824 348
Email : btg@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị : Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi
Địa chỉ : 25 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 828 514
Email : bqlkcn@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị : Ban Quản lý KKT Dung Quất
Địa chỉ : 39 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 711 788
Email : dungquat@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị : Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh
Địa chỉ : 111 Hùng Vương,  thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 867
Email : btdkt@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Địa chỉ : Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 829 354
Email : chqs@quangngai.gov.vn

Tên đơn vị

:

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
Địa chỉ : 119 Hùng Vương,  thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 820 469
Email : bptinh@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Công an tỉnh
Địa chỉ : 174 Hùng Vương,  thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 869 309
Email : ca@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Cục Thuế Quảng Ngãi
Địa chỉ : 255 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 422
Email : cthue@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Cục Thống kê Quảng Ngãi
Địa chỉ : 19 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 862
Email : ctk@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Đài PT-TH Quảng Ngãi
Địa chỉ : 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 865
Email : dptth@quangngai.gov.vn
 
Tên đơn vị : Sở Bưu chính-Viễn thông
Địa chỉ : 126-128 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 711 575
Email : sbcvt@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Công nghiệp
Địa chỉ : 118 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822710
Email : scn@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Giao thông - Vận tải
Địa chỉ : 477 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 709
Email : sgtvt@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ : 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 703
Email : sgd@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ : 96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 868
Email : skhdt@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ : 544 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 821 795
Email : skh@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Địa chỉ : 16 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 431
Email : sld@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Ngoại vụ
Địa chỉ : 488 Quang Trung. thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 712 300
Email : sngv@quangngai.gov.vn
Tên đơn v : Sở Nội vụ
Địa chỉ: : 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 864
Email : snv@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Địa chỉ : 182 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 827 595
Email : snn@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Tài chính
Địa chỉ : 110 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 707
Email : stc@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ : 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 870
Email : stnmt@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị: : Sở Thể dục Thể thao
Địa chỉ: : 157 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: : 055 822 721
Email : stdtt@quangngai.gov.vn
 
Tên đơn vị : Sở Thủy sản
Địa chỉ : 41 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 725
Email : sts@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Tư pháp
Địa chỉ : 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 714
Email : stp@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Văn hoá Thông tin
Địa chỉ : 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 716
Email : svhtt@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Xây dựng
Địa chỉ : 111 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 717
Email : sxd@quangngai.gov.vn
Tên đơn vị : Sở Y tế
Địa chỉ : 19 Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 822 719
Email : syt@quangngai.gov.vn

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

 

Bản quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thiết kế bởi Softech