English Thứ Hai, 26-08-2019, 17:09 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107963565
Đang online: 230
Column 'VideoID' does not exist. It may have been deleted by another user.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực xung quanh bể chứa sản phẩm và tuyến ống dẫn sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đúng quy định hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 2159/BC-SNNPTNT ngày 12/8/2019 về việc xây dựng cảng cá đủ tiêu chuẩn để xác nhận nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích