English Thứ Sáu, 22-03-2019, 04:00 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89453770
Đang online: 101
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Đăng ngày: 09/01/2019; 572 lần đọc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính

Tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; sửa chữa đường xá, huy động phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân vui Xuân đón Tết,…Đây là những nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp, ngành cần triển khai thực hiện tốt theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại cuộc họp chiều ngày 9/01.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan đến thời điểm này đều đã xây dựng kế hoạch và đang tập trung tổ chức triển thực hiện các nhiệm vụ được giao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương trên tinh thần đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo Tết cho hộ gia đình có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách khác, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ; tăng cường giám sát quy trình thực hiện chi trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời.

 

Theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động cung ứng đầy đủ, các loại hàng hoá, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời ngăn chặn buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

bbn2-29122018.jpg


 

Đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; điều phối phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách; khẩn trương tiến hành sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp, xử lý các điểm đen về an toàn giao thông để thuận lợi, an toàn cho nhân dân đi lại vui Xuân đón Tết.

 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng Xuân tạo không khí vui Xuân, đón Tết lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc,…

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động ra quân sản xuất đầu năm, Tết trồng cây, khai thác hải sản; các địa phương như thành phố Quảng Ngãi, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh,…có phương án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo môi trường, trật tự mỹ quan đô thị trong những ngày Tết; đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo tốt thông tin liên lạc, cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, vui Xuân đón Tết của nhân dân.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích