English Thứ Năm, 17-10-2019, 18:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110776186
Đang online: 219

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Đăng ngày: 29/12/2018; 625 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn​ chỉ đạo toàn diện về các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến xây dựng, củng cố hạ tầng, thiết bị y tế; tuyển dụng, thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; y tế tuyến cơ sở; đổi mới năng lực quản trị bệnh viện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bác sĩ, nhân viên y tế; xử lý chất thải bệnh viện,…

Cụ thể, về kinh phí xây dựng, củng cố hạ tầng y tế và thiết bị y tế để nhanh chóng giảm áp lực quá tải: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện đã và đang được đầu tư trong thời gian vừa qua.

 

Khắc phục nhanh tỷ lệ đầu tư cho y tế đang ở mức thấp (4,35%), tuỳ theo tình hình ngân sách tăng hàng năm để xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để trình HĐND tỉnh chấp thuận nhằm đầu tư thoả đáng trong điều kiện cho phép, góp phần duy tu, sửa chữa, xây dựng mới hạ tầng y tế và mua sắm thiết bị y tế hiện đại đáp ứng với nhu cầu khám, chữa bệnh. Trước mắt tiến hành triển khai và hoàn chỉnh dự án: Trung tâm Nội tiết tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trường Cao đẳng y tế Đặng Thuỳ Trâm, các Bệnh viện chuyên khoa tỉnh, các bệnh viện, và Trung tâm Y tế tuyến huyện...

 

Tăng cường kêu gọi đầu tư, khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất tham mưu cơ chế, chính sách khác biệt, vượt trội để thu hút các dự án đầu tư bệnh viện ngoài công lập, nhất là vấn đề thuê đất, giao đất, giảm, giãn nộp tiền thuê đất,… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

 

Về tuyển dụng, thu hút, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực: Tuyển dụng đủ nhân lực theo biên chế được giao; điều chỉnh nhân lực thiếu – thừa tại các tuyến y tế, bố trí nhân lực y tế phù hợp, nhất là tuyến cơ sở; chủ động, tính toán kỹ lưỡng số bác sĩ nghỉ hưu tương ứng với tuyển mới hàng năm cho giai đoạn 6-12 năm đến nhằm đảm bảo chỉ tiêu bác sĩ và nhân viên y tế ở mức trung bình cao của cả nước (7-8 bác sĩ/ vạn dân); Tổ chức việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hạng IV lên hạng III) cho các viên chức y tế đủ điều kiện; Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chính sách thu hút nhân lực riêng đối với ngành y tế ngoài chính sách theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tham mưu đề xuất điều chỉnh chính sách bồi dưỡng chuyên môn chuyên sâu nhằm đảm bảo đào tạo được các e kíp đồng bộ (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…),…

 

Về Y tế tuyến cơ sở: Hoàn thiện các chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nhất là y tế tuyến huyện, xã theo hướng tinh gọn bộ máy. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ y tế về công tác tại tuyến cơ sở, công tác đào tạo hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở; không ngừng nâng cao năng lực của y tế tuyến huyện; bệnh viện tuyến tỉnh (đa khoa, chuyên khoa) có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho bác sĩ và nhân viên y tế huyện; đảm bảo mọi hoạt động dự phòng, khám và điều trị tuyến huyện ở mức tốt nhất, kể cả hiệu quả sử dụng thiết bị; giảm tối đa việc chuyển tuyến khi đủ khả năng kiểm soát, tránh gây quá tải tuyến trên,…

 

Về đổi mới năng lực quản trị bệnh viện: Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác khám, chữa bệnh, nhất là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ; tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục hành chính khám bệnh, chữa bệnh và xây dựng cơ chế kiểm soát để nâng cao tinh thần, thái độ, chất lượng dịch vụ phục vụ người bệnh; thực hiện quy chế ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; áp dụng mô hình quản trị đối với bệnh viện; Giám đốc bệnh viện quản trị bệnh viện như quản trị doanh nghiệp; xem người bệnh thật sự là khách hàng; nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị.

 

Giám đốc Sở Y tế và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng, triển khai cơ chế kiểm soát thời gian, ràng buộc trách nhiệm đối với nhân viên y tế, nhất là Bác sĩ; tăng cường công tác hội chẩn chuyên môn; thiết lập cơ chế trao đổi chuyên môn cởi mở, chân thành và khoa học; có biện pháp hợp lý nhằm quy định trách nhiệm của Bác sĩ, kíp trực, của lãnh đạo khoa, phòng, lãnh đạo cơ sở y tế trong khen thưởng, xử phạt; bố trí thêm số phòng khám hợp lý nhằm giảm áp lực, tăng thời gian khám, tư vấn cho bệnh nhân, nhất là Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.

 

Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bác sĩ và nhân viên y tế: Thường xuyên chăm lo, động viên, khuyến khích sự sáng tạo, đam mê khoa học, lòng yêu nghề, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế; chủ động xây dựng phương án tự chủ tài chính, nhất là tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định; tăng nguồn thu từ dịch vụ chăm sóc y tế, nhất là dịch vụ chất lượng cao.

 

Về vấn đề xử lý chất thải bệnh viện: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá về thực trạng xử lý chất thải y tế (chất thải rắn, chất thải lỏng...) tại các cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, trên cơ sở đó xác định nhu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý chất thải y tế đến năm 2020 gửi sở, ngành chức năng để tham mưu cho UBND tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích