English Thứ Tư, 19-02-2020, 06:19 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119089656
Đang online: 283

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/4/2019)

Đăng ngày: 05/04/2019; 3257 lần đọc

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019; Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Chấn chỉnh công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Triển khai thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 01-05/4/2019)​.​​

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; sớm tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên, viên chức,... là những nội dung trọng tâm trong Quý II/2019-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 3 tháng đầu năm​ 2019 diễn ra chiều 03/4.  

​Sau đánh giá, phân tích kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I/2019, đối với một số nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 4 và quý II/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ngãi đang đón làn sóng đầu tư nước ngoài rất mạnh vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh, đây là​ điều đáng mừng cần phải tranh thủ cơ hội, yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư, cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; nguồn thu từ quỹ đất; đấu thầu, đấu giá tài nguyên khoáng sản; tăng cường xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư,...

Tập trung, quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải lên kế hoạch tiến độ cụ thể của từng dự án, thường xuyên trực báo đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh; khẩn trương lên khối lượng nghiệm thu để giải ngân sớm kế hoạch vốn được giao; tập trung đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Đập dâng sông Trà Khúc; đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIa; Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; đường tỉnh lộ 624B Quán Lát - Đá Chát; nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà; cầu sông Rin; đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh,...

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng thời vụ, cơ cấu giống; triển khai các phương án phòng, chống hạn; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;thực hiện nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Về thu, chi ngân sách,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, xây dựng lộ trình thu ngân sách theo tháng, theo đối tượng; đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra; có giải pháp quyết liệt để thu nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ ngân sách kéo dài, chống thất thu; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các sở ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (7/1989 - 7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020; sớm tổ chức các kỳ thi tuyển giáo viên, viên chức.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, nội chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính giao các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp bất thường tháng 4/2019 và kỳ họp giữa năm đảm bảo về thời gian, trình tự thủ tục và chất lượng nội dung.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

 

Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư, cả trong nước và đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Đó là mục tiêu của Kế hoạch​ hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 và định hướng đến năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt và triển khai cụ thể những nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ trong tỉnh, trong đó nhấn mạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao PCI, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh có hiệu quả; xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thể hiện tính năng động, nỗ lực đột phá của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nghiêm túc thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành.

Phải cung cấp 30% số dịch vụ công trực tuyến

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, hoàn thành trước tháng 12/2019. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; Hoàn thành trước tháng 12/2019.

 

Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư thực hiện vai trò “bà đỡ” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

Phát huy kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 để triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2019.

Tăng cường trách nhiệm của cá nhân đối với chỉ số nhóm, thành phần

UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cáccơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Côn​g văn nghiêm khắc phê bình Giám đốc các Sở: Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết thủ tục hành chính bị quá hạn nhưng không thực hiện thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 14 Quyết định số33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4906/UBND-KSTTHC ngày 17/8/2018 về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu cá Quảng Ngãi.

Giám đốc: Công an tỉnh (liên quan đến thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành và nhất là thành phố Quảng Ngãi còn chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp có ý kiến đối với những hồ sơ liên thông khi cơ quan chuyên ngành gửi lấy ý kiến trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai… dẫn đến làm chậm tiến độ, gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, làm ảnh hưởng đến quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nêu trên kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục và báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.

Chấn chỉnh công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện giải quyết, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng tiếp nhận và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp,...

Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình (hoàn thành trước ngày 25/4/2019); các sở, ban, ngành còn lại tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính có khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 ngoài danh mục hiện tại, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 5 Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc đối với thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định và nội dung công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 (yêu cầu thực hiện kể từ ngày 10/4/2019).

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan và việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên gắn với việc chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; nhất là công tác phối hợp nhằm cắt giảm các chi phí của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đây làm mục tiêu chính trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Giảm tối đa chi phí bất hợp lý trong đầu tư, kinh doanh

 

Theo đó, về chi phí tuân thủ pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức rà soát chuyên ngành thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách để kiến nghị các cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết nhằm giảm thiểu các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả (đối với các nội dung thuộc thẩm quyền) Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Cắt giảm phí, lệ phí không phù hợp và chi phí không chính thức

Về phí, lệ phí, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án cắt giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo các loại phí tuân thủ đúng nguyên tắc “cơ bản bù đắp chi phí” được quy định trong Luật Phí và Lệ phí năm 2015; giải thích công khai cơ sở tính phí, lệ phí.

Đối với chi phí không chính thức, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; đồng thời, tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Công khai minh bạch, chống tham nhũng; đặc biệt là việc đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Bênh cạnh đó, công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trường hợp pháp luật chưa hướng dẫn cụ thể thì không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp; thống nhất áp dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử.

Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan

 

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải giành thời gian tiếp công dân, doanh nghiệp theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thực hiện Công văn số 2035/BNN-TCTS ngày 25/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

​Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo ngư dân, cán bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động thủy sản phải có được các thông tin đầy đủ về việc cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC), phải nắm được những nội dung cơ bản của quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhất là đối với cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác để thực hiện theo quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời hạn quy định.

Đối với việc thu hồi, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019.

Triển khai thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn Iia

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất tách dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa thành 02 dự án thành phần.

​Cụ thể: dự án thành phần 1 gồm các đoạn: Đoạn từ Km56 (điểm cuối phía Nam cầu Cửa Đại) đến Km69 (tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), đoạn tuyến kết nối giữa Trục chính Bắc Nam đô thị Vạn Tường về đường ven biển hiện hữu tại địa bàn huyện Bình Sơn và đoạn vuốt nối từ nút giao với Quốc lộ 24B về đê Quỳnh Lưu tại xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi; tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện: ngân sách tỉnh, nguồn vượt thu, vốn khai thác quỹ đất và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án thành phần 2: đoạn từ Km69 đến Km94 (kết nối với Cảng Mỹ Á và khu đô thị Đức Phổ), tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện: ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được phê duyệt, cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trình Sở chuyên ngành thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án giai đoạn IIa, thành phần 1 để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển, phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm sản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

​Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định pháp luật hi​ện hành; Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật một cách thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiên quyết xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật; xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị khi để xảy ra vụ việc gây thiệt hại rừng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức xây dựng đường băng cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng đã được phê duyệt; kiểm tra, kiểm soát các quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án đầu tư theo quy định pháp luật; xác lập cơ sở dữ liệu về rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp các cấp; chỉ đạo, đôn đốc các chủ rừng và cơ quan chức năng trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản; tăng cường biện pháp ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp; xử lý triệt để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn quy hoạch phòng hộ và tình trạng giao rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định pháp luật; hướng dẫn địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản; đảm bảo kinh phí từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện và hoàn thành các chương trình, dự án lâm nghiệp có liên quan.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp.

 

                                                                        T.H​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 27/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019; trực tiếp gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích