English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:37 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775215
Đang online: 212

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/3/2019)

Đăng ngày: 22/03/2019; 3211 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội; chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian đến; một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Công Thương; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn; thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi; tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi,​ … là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/03/2019)​.​​

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019,  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu, tạo đà vững chắc để thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

 

​Từng cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao trách nhiệm cá nhân, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư  công năm 2019.

 

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng; xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh.

Sở Khoa học và công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025” (tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 04/3/2019), góp phần thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Sở Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo mùa. Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công. Triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, việc làm, phát triển thị trường lao động. Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

 

Công an tỉnh tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống các loại tội phạm; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm trường hợp lái xe sử dụng chất kích thích, ma túy. 

 

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (tháng, quý, 6 tháng, năm) của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

​Trong đó, lưu ý báo cáo phải đảm bảo về chất lượng và thời gian theo đúng Công văn số: 5781/UBND-TH ngày 13/10/2016, 3665/UBND-KTTH ngày 1​9/8/2014 của UBND tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ cùng với tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo định kỳ để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019.

Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan quán triệt sâu sắc mục tiêu, các nguyên tắc quy định tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch để thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo quy định pháp luật. 

 

​Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các S​ở, ban ngành và các địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể và đề xuất các giải pháp để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nêu trên và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay của tỉnh.

 

Phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành

 

Theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định; Hoàn thành trước năm 2020.

 

Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị; Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận; Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Nghiêm túc thực hiện việc đấu thầu dự án, đấu thầu quyền sử dụng đất

 

Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực. Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

 

Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương…

 

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, địa phương khẩn trương, tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ngay trong năm 2019 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

​Các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tập trung thực hiện để hoàn thành nội dung Bộ tiêu chí nông thôn mới trước ngày 30/6/2019.

 

Để đảm bảo đạt chỉ tiêu 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để hỗ trợ xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi (kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2019.

 

UBND các huyện, thành phố cam kết chỉ đạo các xã hoàn thành nội dung các tiêu chí đảm bảo đúng thời gian quy định, nhất là UBND huyện Minh Long đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Long Sơn. 

 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian đến

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Theo đó, chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cần thực hiện trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu cho Tỉnh tổ chức Hội nghị để tìm giải pháp, tháo gỡ điểm nghẽn hiện nay về công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp. Khẩn trương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động cho các nhà máy.

 

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng về nhu cầu của doanh nghiệp; khuyến cáo các doanh nghiệp tạo cơ hội cho người lao động trong tỉnh làm việc ở những vị trí có thu nhập cao, nâng cao đời sống cho người lao động.

 

Về phòng, chống đuối nước ở trẻ em: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và các cơ quan, địa phương chủ động có giải pháp hữu hiệu về tuyên truyền phòng chống đuối nước; đề xuất kế hoạch kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng kinh phí ngân sách đầu tư bể bơi hợp lý; tổ chức dạy bơi, làm các bể bơi, hồ bơi phục vụ trẻ em; trước mắt ưu tiên ở những địa bàn có nguy cơ cao về tai nạn đuối nước; đồng thời tăng cường kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư vào lĩnh vực này.

 

Về chính sách nhà ở cho người có công: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ sửa chữa về nhà ở đã được phê duyệt nhưng do chậm trễ trong việc bố trí kinh phí nên có một số đối tượng tự lo kinh phí để sửa chữa nhà ở dẫn đến không được hỗ trợ, làm thiệt thòi cho người có công, ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; đề xuất phương án giải quyết phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

Về bảo hiểm xã hội: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành thường xuyên theo dõi, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến quyền lợi người lao động, không tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến đối với một số kiến nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 38/BC-SLĐTBXH ngày 08/3/2019.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Công Thương

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Công Thương.

​Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương bám sát vào chương trình, định hướng lớn trong năm 2019 của Bộ Công Thương, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh đã ban hành để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2019; trong đó, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 05 chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao.

 

Về phát triển công nghiệp: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thúc đẩy phát triển, thu hút đầu tư, nhất là việc phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến phục vụ cho nông nghiệp,… tại Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

 

Đối với việc hoạt động và ưu tiên nguồn lực đầu tư tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương thành lập Đoàn công tác liên ngành do Lãnh đạo Sở Công Thương làm trưởng đoàn cùng với các sở, ngành liên quan và đại diện UBND các huyện, thành phố nơi có Cụm công nghiệp để đánh giá toàn diện hoạt động tại từng Cụm công nghiệp và đề xuất giải pháp thực hiện cho từng Cụm công nghiệp trong thời gian đến nhằm đảm bảo hoạt động của Cụm công nghiệp hiệu quả, bền vững, gắn kết với Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.

 

Về tổ chức Hội thảo phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi gắn Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và hình thành Trung tâm công nghiệp hỗ trợ miền trung tại Quảng Ngãi: Sở Công Thương chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương xem xét, đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế và thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức Hội thảo, tính khả thi của Đề án và hình thành Trung tâm công nghiệp hỗ trợ miền Trung tại tỉnh Quảng Ngãi đối với việc phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian đến.

 

Về xúc tiến, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng háo nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh: nghiên cứu xây dựng và trình Đề án tạo chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với việc xây dựng Đề án mỗi xã 01 sản phẩm để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Về hoạt động thương mại: Trên cơ sở Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ Triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà năm 2019, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các nội dung đã được UBND tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng và hình thành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo đi vào hoạt động chậm nhất vào cuối tháng 6/2019,…

 

Về phát triển điện lực: Khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thủy điện đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư trong thời gian qua, để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư đã cấp; đồng thời xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ thực hiện,…

 

Về phát triển điện mặt trời: Tiếp tục phối hợp với tư vấn rà soát, đề xuất Quy hoạch phát triển điện mặt trời hết sức cụ thể để làm cơ sở triển khai thực hiện trong quá trình kêu gọi đầu tư, trong đó, có tính đến Chương trình phát triển điện mặt trời áp mái,…

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các sở, ban, ngành, địa phương. 

 

​Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

 

Bên cạnh đó, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể phải căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ

 

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Có giải pháp quyết liệt phòng, chống tội phạm ngay trong chính lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm...), kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm nội bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm

 

Ngoài ra, làm tốt công tác phòng ngừa, công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma túy, “tín dụng đen”, “xã hội đen”, sử dụng công nghệ cao… các cơ quan chức năng cần xác lập chuyên án để mở rộng đấu tranh, triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu.

 

Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm.

 

Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhân dân

 

Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật,…

 

Triển khai phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

 

​Thực hiện Công văn 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh về phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn tỉnh.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan triển khai nội dung tại điểm 4 Công văn 2092 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định​ thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnhdo ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn.

 

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo địa phương triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi theo quy định.

 

Trường hợp kiểm tra phát hiện đàn lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì chỉ đạo lấy mẫu để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn Châu phi.

 

Chỉ đạo xử lý tiêu hủy ngay đối với đàn lợn, sản phẩm từ lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu phi.

 

Theo cập nhật của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm hiện tại cả nước có tổng cộng 19 tỉnh, thành nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

 

Quảng Ngãi là địa phương nằm ngoài danh sách 19 tỉnh, thành trên nhưng nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao.

 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút bệnh ở mọi loại lợn (lợn nuôi, kể cả lợn cảnh và lợn rừng); lợn bệnh có khả năng chết lên đến 100%, gây thiệt hại lớn về kinh tế; hiện nay trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị; bệnh không lây sang người.

 

Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp và tham gia quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 880/UBND-NNTN ngày 28/02/2019.

 

​Về nội dung bảo vệ môi trường trong công tá​c phòng, chống dịch, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải.

 

Trường hợp phát hiện lợn mắc dịch, tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn này; có kế hoạch huy động các nguồn lực cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sang ứng phó với dịch bệnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết qủa thực hiện.

 

                                                      T.H (tổng hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích