English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:47 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775457
Đang online: 206

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/02/2019)

Đăng ngày: 22/02/2019; 2900 lần đọc

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Tổng hợp danh mục dự án và số vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ năm 2018 sang năm 2019; Đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ đạo về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/02/2019)​.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

​Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2018 chưa giải ngân hết: Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, lên phiếu giá để thanh toán cho các đơn vị thi công phần vốn ngân sách tỉnh đã được Sở Tài chính thông báo danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019. Đối với vốn ngân sách Trung ương năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 674/UBND-TH ngày 14/02/2019, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

Đến 31/01/2020, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019

 

Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 12/12/2018), yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải lên kế hoạch tiến độ thi công, kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể từng dự án; thường xuyên trực báo, đôn đốc tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; khẩn trương lên khối lượng và nghiệm thu để giải ngân sớm kế hoạch vốn được giao.

 

Đối với các dự án đến tháng 8/2019 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.

 

Đối với các dự án khởi công mới năm 2019, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công, đến Quý II/2019 mà chưa khởi công thì UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.

 

Về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Đường Chu Văn An, Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), từ Km0-Km8, Cầu Sông Rin, Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước, Nâng cấp sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh, Đê chắn cát cảng Dung Quất, Cầu An Phú...

 

Phấn đấu đến 31/01/2020 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

 

Nguồn vốn ngân sách Trung ương

 

Về nguồn vốn ngân sách Trung ương (UBND tỉnh giao tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 25/01/2019): Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu, năm 2019, UBND tỉnh giao chủ yếu là các dự án chuyển tiếp, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, trong đó nhất là các dự án như: Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Đường Ba Bích – Ba Nam, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa..., phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn chậm nhất là ngày 30/11/2019.

 

Về nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các đơn vị tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án khởi công mới đề nghị các đơn vị sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là ngày 30/3/2019, nhất là đối với các dự án thuộc 18 xã đạt chuẩn năm 2019.

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ động, phối hợp với các đơn vị khẩn trương lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng chậm nhất trong Quý II/2019.

 

Về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững (tại Quyết định số222/QĐ-UBND ​ngày 18/02/2019 UBND tỉnh), yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án khởi công mới các huyện sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là ngày 30/3/2019.

 

Về nguồn vốn nước ngoài (ODA): Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chuyển tiếp Nâng cao an toàn đập (WB 8), Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công dự án Xây dựng tuyến đê biển Thạnh Đức, chậm nhất trong Quí II/2019.

 

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư. Trong đó, lưu ý trong năm 2019,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn 02 lần (lần 1 trước ngày 10/7/2019 và lần 2 trước ngày 10/11/2019).

 

Tổng hợp danh mục dự án và số vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ năm 2018 sang năm 2019

 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, đến 31/01/2019 vẫn còn một số dự án giải ngân chưa hết kế hoạch vốn năm 2018, để thực hiện các bước thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 theo qui định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để rà soát, đối chiếu chính xác danh mục dự án và số vốn năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương, gồm: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Chương trình mục tiêu, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn dự phòng Ngân sách trung ương, vốn nước ngoài... chưa giải ngân hết tính đến ngày 31/01/2019, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trước ngày 22/02/2019

​Công văn nêu rõ, đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo số liệu kế hoạch vốn còn lại không chính xác thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số vốn ngân sách trung ương năm 2018 còn lại chưa giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7872/UBND-KT ngày 26/12/2018 về việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh mục dự án và số vốn ngân sách trung ương năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 chậm nhất đến ngày 31/3/2019 theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

 

Đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”

 

Để đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”, đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính kết hợp với nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

 

​Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi bảo kê, tạo điều kiện cho băng, nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Xác định đây là nội dung công tác mang tính trọng tâm, thường xuyên đồng thời cũng mang tính cấp b​ách trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân về quy định của nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ; thủ đoạn lợi dụng các dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; hệ lụy nghiêm trọng do các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao nhận thức về pháp luật để tự phòng tránh và tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm.

 

Giao cho Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ Công tác liên ngành trong đó lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Quản lý thị trường, Thuế, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi... tổng kiểm tra đột xuất, định kỳ các cơ sở kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính hoặc điều tra, truy tố trước pháp luật.

 

Chỉ đạo về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ điện huyện Nghĩa Hành thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7040/UBND-CNXD ngày 19/11/2018; hoàn thành việc thanh quyết toán các khoản kinh phí có liên quan khi thực hiện việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 02/2019.

 

UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Minh Long, Tư Nghĩa, Mộ Đức có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong việc giải phóng mặt bằng, thi công nâng cấp công trình lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn; đảm bảo vận hành hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo quy định.

 

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trường hợp khó khăn, vướng mắc thì chủ động báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

 

                                                                   T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích