English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:36 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775189
Đang online: 213

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/01-01/02/2019)

Đăng ngày: 01/02/2019; 2379 lần đọc

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019; Theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết; Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/01-01/02/2019)​.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 336/LĐTBXH – VP ngày 15/01/2019. Đặc biệt tăng cường kiểm tra việc thực hiện chăm lo Tết cho nhân dân tại các địa phương, đảm bảo cho mọi người dân không bị thiếu đói, an vui trong dịp Tết.

Trong quá trình thực hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, kịp thời nắm tình hình để chủ động giải quyết; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo thời gian quy định đối với nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh

 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương trong giải quyết công việc và thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành củaUBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, theo dõi về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc UBND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáoUBND tỉnh tại phiên họp hằng tháng.

 

Về việc thực hiện Chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung đề án, cơ chế, chính sách,...trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các nội dung theo kế hoạch, nhất là các nội dung trình HĐND tỉnh, Tỉnh ủy.

 

Khi xin rút đề án, cơ chế, chính sách khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; không đăng ký lại đối với các đề án, cơ chế, chính sách đã rút khỏi chương trình.

 

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện Chương trình công tác đối với từng sở, ban ngành, hàng tháng báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

 

Về nội dung, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả hồ sơ trình UBND tỉnh (kể cả hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp) phải: Có chữ ký của người có đủ thẩm quyền; Đóng dấu theo thể thức quy định (không đóng dấu treo); Trình đúng thời hạn yêu cầu; Nội dung tham mưu, trình UBND tỉnh phải rõ ràng, cụ thể.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lứu ý, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khi tham mưu UBND tỉnh giải quyết vấn đề phải có phương án giải quyết cụ thể, tránh tình trạng báo cáo chung chung, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND các huyện, thành phố phải tuân thủ quy trình, thủ tục lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trước khi trình UBND tỉnh theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý; không trình lãnh đạo UBND tỉnh đối với các hồ sơ do các sở, ban ngành, địa phương trình không bảo đảm các yêu cầu trên.

 

Về tham dự và chuẩn bị nội dung họp UBND tỉnh: Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự các cuộc họp UBND tỉnh phiên thường kỳ và các cuộc họp UBND tỉnh để thông qua Đề án, cơ chế, chính sách,... trước khi trình HĐND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy định (trường hợp đặc biệt không tham dự được, cử cấp Phó đi thay, phải báo cáo UBND tỉnh).

 

Ngoài việc chuẩn bị tài liệu, các sở, ban ngành phải chuẩn bị slide ngắn gọn, súc tích để trình bày tại cuộc họp UBND tỉnh (trừ các nội dung đơn giản, ngắn gọn).

 

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhằm tạo sự ổn định và chủ động trong điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện chi cho công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

 

​Theo đó, Cục Thuế tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, luân chuyển hồ sơ về đất đai theo hình thức điện tử và thực hiện chữ ký số trên hồ sơ Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thu về đất,...

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nộp thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng công chức thuộc ngành Thuế ngay từ đầu năm; phấn đấu năm 2019 thu nội địa vượt mức chỉ tiêu dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ nợ thuế đến cuối năm 2019 đạt dưới 3,5% tổng số thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua việc mở rộng cơ sở thu, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án đầu tư mới phát sinh, chống thất thu, trốn thuế; xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện kiên quyết việc cưỡng chế tất cả các khoản nợ thuế để thu ngân sách nhà nước, hạn chế nợ mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.

 

Thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá các nguồn thu còn tiềm năng, các ngành nghề, lĩnh vực còn thất thu. Phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế do UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo trong các lĩnh vực: Khai thác tài nguyên, khoáng sản; kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng giá; kinh doanh vận tải; hoạt động thương mại điện tử; ... Tăng cường việc thu hồi các khoản nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nợ thuế của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh; ... xây dựng biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại một số mặt hàng có khả năng trốn thuế thông qua hoá đơn, giá bán.

 

Cục Hải quan tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 đối với thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đã được HĐND tỉnh giao; tăng cường công tác thu, thu hồi nợ, kiểm tra sau thông quan; thường xuyên thu thập thông tin, kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; nhất là các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có rủi ro cao.

 

Tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

 

Thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tích cực phối hợp với các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường sự phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

 

Theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết

 

Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả.

​Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thầ​n, vật chất cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Ngoài ra, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt lễ ra quân đầu năm, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết; tổ chức tuyên truyền, phản ánh và biểu dương kịp thời các ngư dân khai thác hải sản đạt hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Tổng hợp danh sách tàu cá, ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trong dịp Tết và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ số 13/KH-UBND ngày 30/01/2019 truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn  tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Kế hoạch nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Phát huy dân chủ, tăng cường và huy động quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

 

Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh.

 

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, điển hình và phê phán những hành vi vi phạm, biểu hiện chưa tốt của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính.

 

                                                        T.H (tổng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích