English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:40 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775296
Đang online: 210

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/01/2019)

Đăng ngày: 18/01/2019; 3348 lần đọc

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; triển khai Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019; đẩy mạnh triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng; tăng cường quản lý sử dụng đất tại sân bay Quảng Phú; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Kỷ Hợi 2019​ ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/01/2019)​.

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định​ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

 

​Căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các nội dung tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan, tham khảo báo cáo của VCCI và điều kiện thực tiễn của địa phương, tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ trong quý I/2019.

 

​Các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc, tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, hoàn chỉnh kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

 

 

 

Triển khai Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, trong khoảng thời gian từ  25 tháng chạp năm Mậu Tuất đến ngày 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi (từ ngày 30/01 - 13/02/2019).

 

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chủ rừng phòng hộ; các tổ chức, đơn vị trồng rừng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch trồng​ cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức tốt công tác trồng rừng thay thế, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô và chống chặt phá rừng trái pháp luật; tiếp tục xác định khu vực rừng bị xâm hại cao để tổ chức trồng đai xanh kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng.

 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp, tăng tỷ lệ sử dụng giống cây mô, hom, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ mùa vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây, trồng rừng tỷ lệ sống cao; chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị cây giống tốt, phù hợp (kể cả số lượng và chất lượng) để phục vụ nhu cầu trồng cây, trồng rừng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền mục đích ý nghĩa của “Tết trồng cây” trên địa bàn huyện, thành phố; chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia “Tết trồng cây”; xác định cụ thể về loài cây trồng, địa điểm trồng cây, trồng rừng; chú ý kiểm tra, quản lý chặt chẽ cây giống có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo phù hợp theo quy định; chỉ đạo thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan đơn vị của tỉnh và Trung ương, các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh tham gia trồng cây với các cấp chính quyền địa phương; việc trồng cây trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức.

 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, giá trị của rừng; kịp thời tuyên truyền, đưa tin phản ảnh các địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; nhắc nhở những địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt.

 

Đẩy mạnh triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, phát động và tổ chức thực hiện một cách thiết thực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành, đơn vị, địa phương mình; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, học sinh các trường học tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động, phát huy tính sáng tạo, tính mới, giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Hội thi và Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động tích cực để các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi, Cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động; tổ chức chấm thi và xét chọn các đề tài, giải pháp dự thi toàn quốc bảo đảm công tâm, khách quan và đúng quy định; đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân đạt giải và tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và kỹ thuật của tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai Hội thi; đề xuất cho Ban Tổ chức Hội thi danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính mới, tính sáng tạo và đang ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh để Ban Tổ chức kịp thời động viên các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thi; hỗ trợ để đưa các giải pháp thử nghiệm, sản xuất thử đạt giải thưởng ứng dụng vào sản xuất đời sống trong khuôn khổ các dự án, hợp đồng sản xuất giữa tác giả với người đặt hàng, mua công nghệ; hướng dẫn thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Hội thi và Cuộc thi để các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi, Cuộc thi,...

 

Tăng cường quản lý sử dụng đất tại sân bay Quảng Phú

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có các hoạt động tập kết vật liệu, đúc bê tông, làm gara, đổ cát, sạn, xây dựng,…lấn, chiếm trong phần diện tích đất thuộc sân bay Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi) khẩn trương di dời, hoàn trả lại nguyên trạng. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019.

 

​UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND phường Quảng Phú, các phòng ban trực thuộc tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất do Nhà n​ước quản lý giáp ranh xung quanh sân bay Quảng Phú, trong đó lưu ý việc lấn, chiếm đất công, bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019. 

 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, mừng Đảng  - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, đặt biệt trung tâm huyện lỵ phải tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân, tạo khí thế vui Xuân, đón Tết Cổ truyền của dân tộc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, theo dõi việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện các hoạt động trên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

                                                         T.H (tổng hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích