English Thứ Tư, 22-01-2020, 19:31 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117038550
Đang online: 147

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2019)

Đăng ngày: 05/01/2019; 2468 lần đọc
Khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019; tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung; nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24B; đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2019)​.

Khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

 

​Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mộ Đức thu hồi nộp ngân sách tỉnh khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đã phân bổ từ năm 2015 -2017 mà UBND huyện phân bổ thấp hơn so với dự toán được UBND tỉnh giao, với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách tỉnh khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện tỉnh giản biên chế nhưng UBND huyện sử dụng không hết, với số tiền 320 triệu đồng.

 

Đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ thù lao cho đội công tác xã hội tình nguyện theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh nhưng sử dụng không đúng mục đích: UBND huyện Nghĩa Hành thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền là 563 triệu đồng; UBND huyện Sơn Tịnh thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 308 triệu đồng; UBND thành phố Quảng Ngãi thu hồi nộp ngân sách tỉnh số tiền 8,2 triệu đồng.

 

Về xử lý kinh phí đã chi trả hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, xác định và đề xuất xử lý đối với kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau ngày 01/01/2016 theo Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh và Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND, số 459/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh theo từng thời điểm gửi Sở Tài chính. Thời gian gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/01/2019.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý trước ngày 31/01/2019.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong đó có chính sách điều động, luân chuyển để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mới trong trường hợp cần thiết.

 

Đối với nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong việc phân bổ dự toán và sử dụng, đảm bảo việc phân bổ đầy đủ, kịp thời và sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; việc lập dự toán phải sát với thực tế, đầy đủ cơ sở; phân bổ dự toán và quyết toán cụ thể theo nguồn bổ sung có mục tiêu của cấp trên; kiểm ra, rà soát, thu hồi nộp ngân sách tỉnh các khoản kinh phí chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết. UBND các huyện, thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu hồi khoản kinh phí kinh phí bổ sung có mục tiêu này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 28/02/2019.

 

Đối với nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã phải bố trí dự phòng ngân sách phải đảm bảo theo đúng quy định. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và bệnh dại để chủ động bố trí kinh phí trong dự toán từ đầu năm. Việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phải đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.

Kế hoạch trên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, vệ sinh cá nhân người sản xuất, chế biến thực phẩm, quy định nguồn gốc bảo đảm ATTP đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảmvệ sinh ATTP; kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến như: các chợ, siêu thị, chợ đầu mối; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau củ quả tươi sống, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, phụ gia thục phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận chuyển thực phẩm từ nơi khác về Quảng Ngãi, đến vùng sâu, vùng xa; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP, theo đúng pháp luật,...

 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

​Công văn nêu rõ: Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020, tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được về mặt kinh tế, hoạt động các cơ sở chăn nuôi tập trung cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho con người, vật nuôi,…, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và sự phát triển của ngành chăn nuôi.

 

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng phương pháp sản xuất sạch để hướng tới sự phát triển bền vững; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tập trung tại các cơ sở chăn nuôi tập trung.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi tập trung, cụ thể quy mô chuồng trại từ 1.000m2 trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và nghĩa vụ theo đúng quy định; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và đình chỉ hoạt động nếu không đảm bảo về bảo vệ môi trường.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý về khoảng cách đến khu dân cư, xử lý môi trường, nguồn thải,… để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp theo quy định.

 

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã được nhắc nhở nhưng không có biện pháp khắc phục,…

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, bố trí các trang trại, khu chăn nuôi tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường phải có kế hoạch di dời đến nơi phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24B

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm ATGT tuyến Quốc lộ 24B (đoạn từ Km0 - Km0+100).

 

​Các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7242/UBND-CNXD ngày 28/11/2018 về việc nâng cao chất lượng vận tải hành khách trên tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại; Công văn số 7706/UBND-CNXD ngày 19/12/2018 về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

 

Thống nhất cho phép Sở Giao thông vận tải thực hiện việc lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn từ Km0 - Km0+100 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (biển số P.130 QCVN 41:2016/BGTVT).

 

Đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường  chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan quản lý, vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 12876/BTNM-TNN ngày 25/12/2018 của Cục Tài nguyên nước  – Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7157/UBND-NNTN ngày 23/11/2018 về việc đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019.

 

​Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan quản lý vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông, các công trình khai thác nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu qủa và đảm bảo mực nước tối thiểu của các hồ tại các thời điểm theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

 

T.H (tổng hợp)​Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích