English Thứ Tư, 22-01-2020, 19:34 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117038721
Đang online: 150

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/12/2018)

Đăng ngày: 28/12/2018; 2062 lần đọc

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau; chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/12/2018)​.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

 

Thực hiện Nghị quyết 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của từng ngành, lĩnh vực đã đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung xử lý, giải quyết những hạn chế, bất cập của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, không né tránh, không ngại va chạm; đổi mới tư duy, xóa bỏ quan điểm lạc hậu, ỷ lại, trông chờ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa về khát vọng dân tộc tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.

 

​Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, nhất là đối với các dự án lớn, quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãn​g phí, lợi ích nhóm.

 

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tích cực thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 7057/UBND-KT ngày 20/11/2018 về việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa các chương trình, dự án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn.

 

Sở Giao thông vận tải tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công, hoàn thiện các dự án, công trình trọng điểm bảo đảm chất lượng. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, đường bộ, đường thủy nội địa. Thực hiện quyết liệt các giải pháp xóa bỏ các điểm đen về mất an toàn giao thông.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổ chức chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng chính sách, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

 

Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thực hiện tốt y tế cơ sở và việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc hiệu quả. Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết.

 

Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ để xâm phạm tính mạng, tài sản của người dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

 

Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị, địa phương

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện phải chuyển đổi theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định 1576/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1000/QĐ-UBND. 

 

​Hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, xây dựng kế hoạch và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình để công chức, viên chức thực hiện; đồng thời xem việc chuyển đổi vị trí công tác là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và bộ phận có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức nhất là thực hiện quy tắc ứng xử, trách nhiệm giải trình, những việc cán bộ, công chức không được làm thuộc thẩm quyền quản lý.

 

Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

 

Chủ tịch UBND tỉnh có công văn chỉ đạo liên quan đến việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

 

Theo đó, đối với các khoản kinh phí được chuyển nguồn: các sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và cấp dưới tích cực triển khai, sử dụng dự toán ngân sách năm được giao, thanh toán các khoản tạm ứng theo đúng thời hạn quy định.

 

Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31 tháng 01 năm sau) chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm 2018 tiếp tục sử dụng, gồm: Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định; Chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2018; nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội: Kinh phí được giao tự chủ (bao gồm cả kinh phí khoán chi quản lý tài chính) của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước theo chế độ quy định và theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi; các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung từ cấp ngân sách sau ngày 30/9/2018, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc; kinh phí nghiên cứu khoa học (thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ) bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện.

 

Thủ tục chuyển nguồn sang năm sau

 

Các khoản kinh phí đã giao cho các đơn vị thuộc các nội dung từ Điểm a đến Điểm e Mục 1 của Công văn này, trước ngày 10 tháng 2 năm sau, đơn vị lập bảng đối chiếu, xác nhận với KBNN nơi giao dịch (theo Mẫu biểu số 58, số 59 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN) về số dư dự toán, số dư tạm ứng và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp KBNN tiếp tục kiểm soát chi theo quy định của Luật NSNN (nếu có), kèm theo các tài liệu liên quan nội dung nêu ở Mục 1 của Công văn này để rà soát, đối chiếu chuyển nguồn sang ngân sách năm sau theo quy định.

 

KBNN nơi đơn vị giao dịch căn cứ nội dung dự toán giao, thời hạn được chi, điều kiện được chuyển nguồn để xác nhận, chuyển nguồn sang năm sau. KBNN các cấp tổng hợp, lập báo cáo chi tiết theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Cơ quan tài chính, UBND cấp xã (đối với ngân sách cấp xã) tổng hợp toàn bộ các khoản được chuyển nguồn (bao gồm: Số liệu chuyển nguồn do KBNN cùng cấp báo cáo và các khoản được chuyển nguồn tại Khoản g, Mục I của Công văn này) và có văn bản gửi KBNN nơi giao dịch để hạch toán chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang thu chuyển nguồn năm sau theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa.

 

​Theo đó, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa đến ngày 31/3/2019.

 

Đề nghị Công ty TNHH Phú Điền thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn: số 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017, số 7031/UBND-CNXD ngày 14/11/2017 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 2421/SXD-QHKT ngày 16/8/2017; đồng thời, thống nhất đơn giá mua bán các lô đất trong khu dân cư Nghĩa Điền phục vụ bố trí tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa theo đơn giá suất đầu tư dự án Khu dân cư Nghĩa Điền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất suất đầu tư Khu dân cư Nghĩa Điền để làm cơ sở cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Công ty TNHH Phú Điền ký kết hợp đồng mua bán các lô đất trong khu dân cư Nghĩa Điền.

 

UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành thực hiện đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1938/BQL-KHĐT ngày 15/11/2018

 

Các Sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Được biết, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa có chiều dài tuyến 4.914,68 m, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 2,5m (trong đó lề gia cố mỗi bên 2m), với tổng mức đầu tư 141 tỷ đồng.

 

​Việc đầu tư dự án này nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, giảm thiểu ách tắc, tai nạn giao thông ​giữa trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành.

 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, yêu cầu các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hóa ngày 21/11/2007, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Thông tư số10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

 

Các chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu tham gia xây dựng khi đưa các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng vào sử dụng trong công trình phải kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ theo thiết kế được duyệt; tăng cường công tác lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi sử dựng vào công trình và trong suốt quá trình thi công.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định hiện hành.

 

Tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong công trình xây dựng; xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp không tuân thủ thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

 

Tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

 

​Theo nhận định của các ngành chức năng, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, cùng với thời tiết vụ Đông Xuân thường có mưa lũ, rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia súc, gia cầm kết hợp với các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán gia tăng; những yếu tố này sẽ làm cho dịch bệnh ở gia súc, gia cầm có điều kiện phát sinh, lây lan.

 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đợt 2/2018 và hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc trong mùa mưa lũ; tăng cường quản lý, giám sát công tác giết mổ, mua bán, vận chuyển và tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; kịp thời phát hiện để chủ động phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

 

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác tiêm phòng định kỳ đợt 2 năm 2018, tiêm phòng bổ sung triệt để các loại vắc xin phòng bệnh theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thành lập các Đoàn công tác do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở; tổ chức lực lượng thường trực, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định.

 

Tổ chức, triển khai thực hiện Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường bằng vôi bột, hóa chất từ ngày 25/12/2018 - 25/01/2019 tại các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực sau lũ lụt, khu vực có mật độ chăn nuôi cao, các chợ, các cơ sở mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm; đồng thời khẩn trương kiện toàn, chấn chỉnh công tác thú y ở cơ sở.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng định kỳ đợt 2/2018 hoàn thành đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; công bố trên thông tin đại chúng danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch,...

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, trong đó nhấn mạnh, nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, gây bức xúc trong dư luận, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ, kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 989/QĐ-UBND​ ngày 26/12/2017 về phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm phối hợp, thực hiện nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.

 

Đối việc khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc, nhất là việc khai thác cát trái phép tại khu vực phía Bắc cầu Trường Xuân, thuộc Xóm Vạn, thôn Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi theo Công văn số 6041/STNMT-TTr ngày 17/12/2018, yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch phối hợp, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương trước ngày 28/02/2019; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, các sự kiện lớn, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo chủ trương của Bộ Công an (Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/02/2019), phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

​Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANTT; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tích cực tham gia, phối hợp cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; tập trung đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, thực hiện công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa tội phạm.

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, thành lập các Tổ công tác đặc biệt (cấp tỉnh, cấp huyện) phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gắn với tiếp tục chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ; tăng cường đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của số chống đối trong nước. Triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của địa phương, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại tỉnh. Phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về ANTT.

 

Triển khai kế hoạch, phương án phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp vào ban đêm để phòng ngừa, răn đe, kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy nổ, không để xảy ra ùn tắc, hạn chế và kiềm chế tai nạn giao thông, cháy, nổ; phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động giải quyết tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT và tấn công, bắt giữ tội phạm. Tăng cường quản lý giam, giữ, thực hiện chế độ, chính sách đối với can, phạm nhân và bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ; giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, không để đối tượng trốn, tự sát, gây rối ANTT trong các cơ sở giam giữ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; không đốt các loại pháo trái phép.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Công an và cơ quan có liên quan thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa bàn, khu vực tuyến biên phòng; tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất (nếu có).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật, không bao che, tiếp tay hoặc liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội; không vi phạm TTATGT. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của ngành.

 

Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiệu hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn thị trường… cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

 

Chủ tịch cũng đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, đặc biệt trong kiểm tra, kiểm soát các loại hàng hóa nhập lậu, trốn thuế, vận chuyển, mua bán các loại pháo nổ, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng; các đối tượng lợi dụng Tết Nguyên đán để tăng giá các mặt hàng thiết yếu; các đối tượng lợi dụng việc xuất nhập khẩu hàng hóa để tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy…

 

Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và cơ quan có liên quan: Tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả công tác bảo đảm ANTT; thường xuyên phản ánh tình hình; cảnh báo tội phạm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... để cán bộ, Nhân dân biết, phòng ngừa, ngăn chặn. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội để động viên, khích lệ.

 

UBND huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về ANTT tại địa phương; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; rà soát, xử lý kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các vụ việc phức tạp về môi trường, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; chỉ đạo củng cố, phát huy hiệu quả các tổ chức, mô hình quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ an ninh nhân dân, Ban Bảo vệ dân phố; có hình thức động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATGT tại địa phương.

 

                                                               T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích