English Thứ Hai, 16-12-2019, 07:55 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114494520
Đang online: 314

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/12/2018)

Đăng ngày: 07/12/2018; 2019 lần đọc

Bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng; chỉ đạo về bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; triển khai thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo về đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và y tế; ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng ký hợp đồng khai thác thủy sản bất hợp pháp; thực hiện các biện pháp chống sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/12/2018)​.

Bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, ngành tỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc sở, ngành; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

​Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong (theo hướng tinh gọn đầu mối, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành). Thời gian hoàn thành trước 31/12/2018.

 

Đối với phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại, được bổ nhiệm cấp trưởng nếu khuyết cấp trưởng và bổ nhiệm tối đa 01 cấp phó nếu phòng, đơn vị có từ 05 biên chế trở lên.

 

Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

 

Xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh về việc tham mưu xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

​Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 319/TB-UBND ngày 06/11/2018, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 05/12/2018.

 

Trong thời gian chờ UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng, có định hướng xây dựng phương án đầu tư xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng.      

           

Chỉ đạo về bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

 

​Theo đó, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đ​ạt khẩn trương ký Hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu đất 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 05/12/2018 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

Chủ tịch yêu cầu chậm nhất đến ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

 

Về thủ tục hồ sơ đã được xác lập trước đây theo chủ trương bồi thường tạo quỹ đất sạch, nay đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Công văn số6627/UBND-CNXD ngày 29/10/2018.

 

Về việc hoàn trả kinh phí bồi thường khoảng 123 tỷ đồng để tiếp nhận 100,4ha đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Chậm nhất đến ngày 31/3/2019, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phải hoàn trả kinh phí bồi thường, GPMB khoảng 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh. Ngay sau khi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao 100,4ha mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

 

Sau ngày 31/3/2019, nếu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt không thực hiện việc hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định.

 

Triển khai thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất điều chỉnh chuyển chủ đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 2) từ Sở Giao thông vận tải sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tận dụng hồ sơ khảo sát, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án trước đây đã thực hiện và ký kết hợp đồng với đơn vị Tư vấn để khảo sát bổ sung, cập nhật, điều chỉnh lại theo thời điểm hiện tại; hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định.

 

Dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào năm 2006. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, đến nay, giai đoạn I: Đoạn Dung Qu​ất – Mỹ Khê, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc và đoạn Trà Khúc – Ngã ba Quán Lượng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, dự án Cầu Cửa Đại kết nối 02 tuyến đường bờ Bắc – Nam sông Trà Khúc cũng đang được thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

 

Dự kiến, giai đoạn II của dự án có tổng chiều dài hơn 49km (đoạn Trà Khúc – Sa Huỳnh) sẽ tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2018-2025. Trong đó, giai đoạn IIa,  từ đoạn Cầu Cửa Đại – Đức Minh, tổng chiều dài tuyến 20,1km, chiều dài cầu 1.500m (7 cầu), thực hiện từ năm 2018-2021; giai đoạn IIb, tiếp tục đầu tư từ đoạn Dung Quất – Mỹ Khê, đoạn Đức Minh – Phổ Quang, đoạn Phổ Quang – Sa Huỳnh và đoạn nối đường liên thôn Tấn Lộc – Châu Me giáp ranh giới tỉnh Bình Định, thực hiện từ năm 2021-2025.

 

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 sang năm 2018 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

​Theo đó, đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 sang năm 201​8 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: UBND các huyện, thành phố (các đơn vị Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện việc giải ngân; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm soát việc giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2639/UBND-TH ngày 14/5/2018 và số 3493/UBND-TH ngày 18/6/2018.

 

Đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương đã giao năm 2018 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, số 212/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đơn vị Chủ đầu tư) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng niên hạn quy định (trước ngày 31/01/2019).

 

Trường hợp không giải ngân hết theo niên hạn quy định, các đơn vị Chủ đầu tư tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

 

Chỉ đạo về đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và y tế

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo​ Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị ngành giáo dục và mua sắm trang thiết bị ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, về đầu tư cơ sở vật chất, củng cố, duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo các nguyên tắc như sau: Các trường, lớp được đầu tư xây dựng từ năm 2000 trở về trước đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, ưu tiên bố trí kinh phí trong năm 2019 thực hiện. Các trường, lớp được đầu tư xây dựng từ năm 2001 trở về sau sẽ tổng hợp vào nhu cầu và dự toán kinh phí năm 2020.Các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí của cấp ngân sách mình để thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và trang thiệt bị dạy và học; trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy và học đối với các khối tiểu học và trung học cơ sở. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở do huyện, thành phố quản lý, xây dựng năm 2000 trở về trước đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng cần phải cải tạo, nâng cấp, duy tu, sửa chữa lớn, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố báo cáo Đề án sáp nhập các trường, lớp tại địa phương gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để làm việc với Sở Nội vụ tổ chức đánh giá sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Trên cơ sở đó có kế hoạch đầu tư, sữa chữa những hạng mục công trình thật sự cần thiết nhằm tránh lãng phí trong việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất nhưng không sử dụng.

 

Đối với việc mua sắm trang thiết bị dạy và học, phần ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện mua sắm tập trung theo quy định.

 

Việc mua sắm trang thiết bị ngành y tế: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp những nội dung thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định và phù hợp với thực tế,...

 

 Ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng ký hợp đồng khai thác thủy sản bất hợp pháp

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, chủ tàu, ngư dân về các thỏa thuận hợp tác nghề cá mà Việt Nam đã ký kết với các nước; tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác ở vùng biển một số nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7325/UBND-NNTN ngày 03/12/2018.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền việc ông Võ Minh Hùng, quê thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn đã k​ý hợp đồng khai thác thủy sản với Solomon là bất hợp pháp; yêu cầu điều tra, xác minh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

 

Thực hiện các biện pháp chống sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện ven biển tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa đại dương, không vứt rác bừa bãi ra sông, biển.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện ven biển tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất, thực hiện khắc phục khẩn cấp các khu vực sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm theo khả năng cân đối vốn của địa phương, trong đó ưu tiên thực hiện trước các vị trí sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng.

 

Đề xuất thực hiện việc nạo vét các cửa sông bị bồi lấp ảnh hưởng đến thoát lũ và hoạt động của tàu cá ra vào cửa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, UBND các huyện ven biển theo chức năng, nhiệm vụ rà soát công tác lập và quản lý các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng,… của ngành, địa phương để làm cơ sở quản lý chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng, đảm bảo an toàn, phù hợp, bền vững nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương hiệu quả; đồng thời quản lý chặt chẽ việc khai thác cát ở vùng cửa sông, ven biển để tránh gây sạt lở cửa sông, ven biển.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí trung ương hỗ trợ xử lý khắc phục sạt lở bờ biển bồi lấp của sông đảm bảo đúng mục đích, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh, các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

 

Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thiết kế đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm trong quá trình xem xét thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

 

                                                       T.H (tổng​ hợp)​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Sao Vàng về việc tạm dừng thi công công trình cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa, kết hợp thu hồi đất sét ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích