English Thứ Hai, 16-12-2019, 07:57 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114494602
Đang online: 310

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26-30/11/2018)

Đăng ngày: 30/11/2018; 1984 lần đọc

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án định canh, định cư tập trung trong năm 2018; nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; thực hiện nghiêm túc việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt dự án; lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án giao và cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo về xử lý ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 26-30/11/2018)​.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án định canh, định cư tập trung trong năm 2018

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo những tồn tại, vướng mắc của các dự án định canh, định cư tập trung và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương rà soát và tổ chức triển khai thực hiện ngay các phần việc còn lại (thủ tục thanh toán, quyết toán, hoàn tất công tác nghiệm thu, bàn giao....) của các dự án định canh, định cư tập trung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình, giải ngân dứt điểm nguồn vốn và bàn giao cho các địa phương để đưa vào sử dụng trong năm 2018.

 

Kịp thời đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (cơ quan quản lý dự án) hoàn thành các công việc đã ký kết, yêu cầu các nhà thầu thực hiện dứt điểm các phần việc liên quan (về xây lắp, hỗ trợ người dân,...) và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để giải ngân vốn.

 

Rà soát cụ thể nguồn vốn đã thực hiện tại các dự án, qua đó đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với phần vốn đầu tư, vốn sự nghiệp còn thiếu so với quyết định.

 

Chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và đơn vị có liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện hoàn thành các công việc còn lại của dự án (hạng mục điện, nước, khắc phục sạt lở, hỗ trợ kinh phí cho hộ dân...) đảm bảo chất lượng theo hợp đồng; kịp thời hoàn tất hồ sơ thanh toán để đảm bảo thủ tục giải ngân vốn trong thời gian sớm nhất.

 

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi chỉ đạo chi nhánh Điện lực các huyện có liên quan quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi sớm hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối điện, để kịp thời cấp điện cho các dự án trong năm 2018.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (cơ quan quản lý dự án): Tập trung chỉ đạo và yêu cầu các nhà thầu, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm đối với các phần việc còn lại của dự án, nhất là khắc phục điểm sạt lỡ, hỗ trợ người dân, hạng mục về điện, nước...để tổ chức nghiệm thu và bàn giao các dự án trong năm 2018.

 

UBND các huyện tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, bàn giao dự án từ chủ đầu tư; sớm tổ chức bốc thăm, chia lô đất cho hộ dân để xây dựng chỗ ở đảm bảo an toàn; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và động viên hộ dân về nơi ở mới được ổn định; vận động các tổ chức, lực lượng thanh niên địa phương hỗ trợ giúp người dân trong việc di dời vào nơi ở mới.

 

Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Nhiệm vụ đến cuối năm 2018

 

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (nhất là vốn năm 2017 chuyển sang năm 2018); tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ  thanh toán đối với phần việc đã hoàn thành để kịp thời giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng; rà soát điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các công trình theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH ngày 19/10/2018.  

 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc cấp giống cây trồng, vật nuôi kịp thời cho hộ dân trên địa bàn. Lưu ý, không hỗ trợ dàn trải, manh mún; không hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi đã thực hiện trong những năm qua nhưng kém hiệu quả. Hoàn tất các thủ tục theo quy định để kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn giao. Đồng thời, các sở, ban ngành theo chức năng kịp thời hướng dẫn địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả.

 

Thực hiện kịp thời, đúng quy định trong việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá kỹ việc thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây, Tây Trà trong năm 2018 để làm cơ sở đánh giá hiệu quả và nhân rộng cho những năm tiếp theo.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của tỉnh và qua kết quả rà soát sơ bộ về hộ nghèo, cận nghèo, yêu cầu UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là các huyện, thành phố có phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo như: Sơn Tịnh, Đức Phổ, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ và thành phố Quảng Ngãi) tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát lại trong việc điều tra, rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót (nếu có) trong điều tra của địa phương; qua đó để làm cơ sở xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng, điều kiện và nhu cầu của hộ gia đình để đảm bảo vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến. 

 

Kế hoạch năm 2019

 

Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh đầy đủ, sát với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng; trong đó, cần chú trọng và làm tốt hơn nữa đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thiết thực để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời và hiệu quả,phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

 

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt dự án

 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay vẫn còn nhiều dự án có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi hoặc thu hồi dứt điểm, trong đó cá biệt có những dự án phê duyệt quyết toán năm 2013, 2014.

 

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân chậm thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN

 

Để thu hồi dứt điểm các khoản thu còn tồn đọng theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình chuyên ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác thu hồi trong trường hợp số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, theo đúng quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, từ năm 2019 trở đi, giao Sở Nội vụ đề xuất đưa nội dung công tác thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN (nếu có) là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cá nhân và đơn vị có liên quan.

 

Xử lý thu hồi dứt điểm các khoản còn tồn đọng

 

Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các Sở ngành, địa phương có dự án tồn đọng và yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (đề xuất hình thức kỷ luật nếu có), báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/12/2018. Đồng thời đề xuất giải pháp thu hồi dứt điểm số vốn còn lại (thực hiện khởi kiện ra tòa nếu cần thiết), báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/12/2018.

 

Đồng thời, Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh kiên quyết kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trước ngày 30/12/2018.

 

Lựa chọn, đề xuất danh mục thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt

 

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể phân cấp cho tỉnh Quảng Ngãi quyết định (phân cấp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành quyết định); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành Trung ương có thể giao tiếp nhận hộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ cho Bộ, ngành Trung ương quyết định giải quyết.

 

​Thống kê danh mục TTHC hiện đang được thực hiện liên thông giữa địa phương với Bộ, ngành Trung ương, gồm: TTHC tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, xác nhận tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương có lấy ý kiến, thẩm tra, xác nhận của Bộ, ngành Trung ương.

 

Giao các ngành: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ngãi căn cứ danh mục các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực mà cơ quan mình đang quản lý, giải quyết nghiên cứu lựa chọn, đề xuất danh mục, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện,...

 

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2019; tham mưu UBND tỉnh quy định phân cấp về thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho UBND các huyện, thành phố theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết.

 

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các quy định, hướng dẫn xây dựng các dự án liên kết sản xuất.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí, cân đối ngân sách cấp tỉnh và lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,tổng hợp, lồng ghép và cân đối nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động liên kết sản xuất theo quy định; tổ chức xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, tham gia các dự án liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các địa phương trong việc đăng ký xác lập quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ; bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,....

 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân trong cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết; phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, tổ chức rà soát, đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện; thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định các dự án liên kết theo phân cấp của UBND tỉnh.

 

 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án giao và cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính đế thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung kiến nghị tại tiết 2.1, điểm 2 Mục II Báo cáo số 3598/BC-SNNPTNT ngày 19/11/2018.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ chỉ đạo, đôn đốc các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các hạng mục còn lại của các Phương án giao rừng đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2018.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành Phương án giao rừng đã phê duyệt, trường hợp chưa hoàn thành trong năm 2018 thì lập thủ tục xin gia hạn theo quy định, nêu rõ khối lượng đã hoàn thành, lý do chậm trễ, tiến độ thực hiện trong thời gian đến, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Sơn Tây, Nghĩa Hành khẩn trương làm việc với sở, ngành có liên quan theo nội dung Công văn số 3467/SNNPTNT ngày 09/11/2018 và Công văn số 3087/SNNPTNT ngày 12/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn chỉnh các Phương án giao rừng; gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện: Đức Phổ, Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, lập các Phương án giao rừng, cho thuê rừng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; đồng thời quản lý lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định.

 

Chỉ đạo về xử lý ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú.

 

​Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 23/5/2018 để hạn chế mùi hôi tại Trạm xử lý nước thải, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

 

Sớm khắc phục tạm thời Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú

 

Tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải của các doanh nghiệp theo đúng điều kiện ghi trong hợp đồng đấu nối nước thải; tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có thông số xả thải nước vượt quy định tiếp nhận theo hợp đồng đã ký và thống nhất phương án xử lý tiếp nhận nước đầu vào theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Trường hợp các doanh nghiệp và Công ty QISC không thống nhất được phương án chung thì báo cáo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Tiếp tục xây dựng các hố ga đấu nối nước thải từ doanh nghiệp vào hệ thống thu gom của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN để kiểm soát được chất lượng nước thải, có đồng hồ đo lưu lượng cho tất cả doanh nghiệp, có van đóng mở khi chất lượng nước thải không đạt yêu cầu, có hố ga lấy mẫu đo đạc theo quy định. Bố trí nhân viên giám sát 24/24 giờ việc xả thải nước thải của các doanh nghiệp đấu nối, tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng nước thải.

 

Trong thời gian chưa thực hiện phương án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, yêu cầu Công  ty QISC có biện pháp khắc phục tạm thời để quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi xả thải ra Kênh Bàu Lăng. Trong trường hợp nước thải sau xử lý chưa đạt tiêu chuẩn xả thải thì phải thực hiện xử lý theo đúng  Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố đã được xây dựng.

 

Thực hiện rà soát lại các nội dung đã thay đổi so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được chấp thuận theo quy định. Trong thời gian chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản chấp thuận những nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường, yêu cầu Công ty QISC thực hiện quan trắc bổ sung thông số Tổng Photpho trong nước thải khi thực hiện báo cáo quan trắc giám sát môi trường định kỳ.

 

Đối với việc chứa bùn tạm thời tại bể chứa bùn phát sinh ngoài thiết kế, Công ty cần có biện pháp xử lý để không làm phát sinh mùi hôi.

 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

 

Chủ trì, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp (không phát sinh nước thải sản xuất) và các cơ quan có liên quan để hướng dẫn việc miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật bảo vệ môi trường. Tổ chức kiểm tra việc đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp so với thực tế hoạt động hiện nay của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quảng Phú (về công suất và loại hình sản xuất); tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty QISC, kiểm tra việc xây dựng, đấu nối nước thải và nước mưa của các doanh nghiệp; xử lý các doanh nghiệp có vi phạm theo đúng quy định.

 

Đồng thời, xem xét không cấp giấy phép đầu tư mới (kể cả chuyển đổi) đối với Dự  án hoạt động có ngành nghề chế biến thủy hải sản, ngành nghề khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong KCN Quảng Phú trong thời gian đến.

 

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của QISC về việc xin kinh phí để lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú.

 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

 

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ của ngành tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Quảng Phú.

 

Giao Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quy định tại Điều 26 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Liên quan đến việc xử phạt các doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại KCN Quảng Phú, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chánh thanh tra Sở lập thủ tục xử phạt theo thẩm quyền đối với các tổ chức qua thanh tra có thông số xả thải vượt quy định, có nhiều lỗi vi phạm về môi trường, đã nhắc nhỡ nhiều lần nhưng chây ỳ, cố tình không khắc phục; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử phạt đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

T.H (tổng​ hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Sao Vàng về việc tạm dừng thi công công trình cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa, kết hợp thu hồi đất sét ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích