English Thứ Hai, 16-12-2019, 07:53 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114494348
Đang online: 310

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/11/2018)

Đăng ngày: 09/11/2018; 1820 lần đọc

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của QISC; chỉ đạo liên quan đến bàn giao các công trình điện; thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 05-09/11/2018)​.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận​ của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 02/11/2018.

 

Theo đó, về thẩm quyền tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư; khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh công bố sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3276/UBND-KSTTHC ngày 11/6/2018.

 

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư đã cấp quyết định chủ trương đầu tư; kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án đã quá thời gian thực hiện theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư, khai thác khu dân cư, khu đô thị, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, ngày càng nâng cao chất lượng các dự án.

 

Trong quá trình thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án, các sở, ngành lưu ý rà soát, thẩm định kỹ về hiện trạng sử dụng đất, năng lực của nhà đầu tư, giảm tối đa việc sử dụng diện tích đất trồng lúa để thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị...Khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư khu dân cư, khu đô thị mới với quy mô diện tích từ 02ha trở lên; giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố đầu tư dự án khu dân cư có diện tích dưới 02ha nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và đảm bảo hoạt động của các Trung tâm.

 

Rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch đã phê duyệt được đồng bộ, hạn chế việc điều chỉnh cục bộ, manh mún, phá vỡ quy hoạch tổng thể. Các dự ánkhu dân cư, khu đô thị phải đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng, công viên, cây xanh, mặt nước trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, cho phép bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 

Về việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến đối với dự án Khu dân cư Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; dự án Khu dân cư Trung tâm xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa và phương án đầu tư phát triển Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo hướng xã hội hóa.

 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của QISC

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng), tiến độ thực hiện các dự án do QISC làm chủ đầu tư và kế hoạch cổ phần hóa QISC.

 

Theo đó, đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu QISC lập các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt; trong đó ưu tiên tiến hành lập phương án bồi thường, GPMB đối với phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng các khu dân cư phục vụ tái định cư của dự án. Đối với những trường hợp hộ dân được giao đất tái định cư tại các phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng chưa có quỹ đất tái định cư để giao trên thực địa thì nghiên cứu, hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ giao đất để người dân ổn định cuộc sống.

 

Về chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất theo đơn giá nhà nước quy định đối với các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn khi triển khai dự án và có nhu cầu đặt biệt về chỗ ở: Giao QISC kiểm tra, rà soát và tổng hợp danh sách, đưa ra các tiêu chí, điều kiện và đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể; trên cơ sở đó, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đồng thời, QISC xây dựng Kế hoạch tổng thể về tiến độ triển khai thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để theo dõi và đôn đốc triển khai thực hiện.

 

Đối với dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới, Chủ tịchUBND tỉnh giao QISC tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và tiến hành sửa chữa toàn bộ các hạng mục của dự án bị hư hỏng (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Phan Đình Phùng) trước khi bàn giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi quản lý, đưa vào sử dụng; đồng thời, thực hiện quyết toán các gói thầu đã hoàn thành và các gói thầu dở dang nhưng đã chấm dứt hợp đồng để làm cơ sở kiểm soát và cân đối tổng mức đầu tư của dự án.

 

Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ ông Lê Hải ở phường Quảng Phú có đất bị thu hồi thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới: Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố tại Báo cáo số 474/BC-UBND ngày 10/9/2018, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét về chủ trương miễn, giảm tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Hải, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân tại thời điểm nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

 

Về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đối với 13 hộ có đất vườn bị thu hồi để thực hiện dự án: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5286/UBND-CNXD ngày 29/8/2017 về việc giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu QISC khẩn trương tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét việc bố trí nguồn kinh phí để QISC tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án bồi thường, GPMB đã được phê duyệt trong năm 2018 cho các dự án do QISC làm chủ đầu tư.

 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai các dự án của QISC.

 

Chỉ đạo liên quan đến bàn giao các công trình điện

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc bàn giao các công trình điện thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 267/UBND-CNXD ngày 28/01/2018; khẩn trương lập hồ sơ gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi (đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền) có ý kiến về việc tiếp nhận các công trình điện được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đồng thời, giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban ngành, các Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm: Đối với công trình di dời đường dây điện thuộc tài sản của ngành điện (thuộc hạng mục bồi thường, GPMB): Khi hạng mục công trình thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành, khai thác, tạm bàn giao giá trị tài sản. Khi cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị quyết toán công trình thì bàn giao giá trị công trình.

 

Đối với công trình điện đầu tư xây dựng mới cấp điện cho các khu tái định cư, cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng vốn ngân sách nhà nước: Để kịp thời đưa vào sử dụng, cung cấp điện cho nhân dân, phục vụ chiếu sáng công cộng, Chủ đầu tư khẩn trương bàn giao khi hạng mục công trình thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho ngành điện quản lý, vận hành, khai thác. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

 

Yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi có trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác các công trình điện khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm khác thuộc thẩm quyền quản lý và hoạt động của các tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

​Nghiên cứu Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan đến nông nghiệp hữu cơ để tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh khi có đủ điều kiện về cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý; phối hợp với các sở, ngành, các địa phương có liên quan tham gia thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 

Cùng với thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho các dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (các dự án do Sở NN và PTNT quản lý) và nhu cầu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ của các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức cho nhân dân về nông nghiệp hữu cơ.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm hữu cơ và sản phẩm hữu cơ khác thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; thực hiện quản lý thị trường đối với sản phẩm hữu cơ theo quy định; Ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu để hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm hữu cơ.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, quy hoạch, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí bảo vệ môi trường để hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ.

 

UBND các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện theo quy định; Ưu tiên lồng ghép, bố trí cân đối thêm nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án khác, nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn; Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ vào dự toán ngân sách hàng năm của địa phương và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

Triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5889/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020; có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá, lập đề xuất dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thành phố Quảng Ngãi và bãi rác Đức Phổ theo danh mục kèm theo Công văn số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2018.

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tại các Công văn: số 5826/UBND-NNTN ngày 16/9/2018; số 4251/UBND-NNTN ngày 18/7/2018; số 2620/UBND-NNTN ngày 14/5/2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.

 

Chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc chủ động xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được báo chí và dự luận xã hội quan tâm phản ánh.

 

​Cụ thể, giao các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt thông tin; nghiên cứu kỹ Báo cáo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được báo chí, dư luận xã hội quan tâm phản ánh và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tiến hành ngay việc chỉ đạo, xác minh, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền ​và phúc đáp cho các cơ quan báo chí kết quả khắc phục (nếu có) hoặc thông tin rõ vấn đề được quan tâm theo đúng chủ trương của tỉnh, đồng thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và theo dõi.

 

Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Trường hợp một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhiều hơn một cơ quan (giữa các Sở), hơn một cấp (cấp tỉnh (Sở), huyện) xử lý thì cơ quan chịu trách nhiệm chính chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết bảo đảm theo nguyên tắc khắc phục ngay những bất cập, hạn chế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tính mạng, tài sản của công dân, tổ chức; cấp huyện chủ trì và tham vấn ý kiến của cơ quan cấp tỉnh để giải quyết; Cử lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các cuộc họp báo, chịu trách nhiệm nội dung trả lời cho báo chí.

 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng gửi Báo cáo tổng hợp cho các thành ủy, huyện ủy có liên quan để phối hợp chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xác minh, xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng kết quả xử lý, giải quyết của các sở, ngành, địa phương và đôn đốc việc xử lý, giải quyết đối với những vấn đề đã tổng hợp trong tháng trước chưa được xử lý, giải quyết.

 

Định kỳ hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp những vấn đề đã nêu trong 03 tháng của Quý nhưng chưa được xử lý, giải quyết để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và thông tin cho báo chí tại cuộc họp báo Quý.

 

Đối với những vấn đề đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhưng quá thời hạn mà các sở, ban ngành, địa phương liên quan chưa thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định,…

 

                                                   T.H (tổng hợp)​​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Sao Vàng về việc tạm dừng thi công công trình cải tạo đồng ruộng dồn điền đổi thửa, kết hợp thu hồi đất sét ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích