English Thứ Năm, 18-07-2019, 14:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102997820
Đang online: 232

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi và tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án thủy điện, điện mặt trời đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2929/UBND-CNXD ngày 25/5/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phối hợp quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách địa phương, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2020 của ngành, đơn vị, địa phương, đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND huyện Sơn Tây khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăkđrinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ giao quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Đinh Quang Ven, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi HĐND huyện Sơn Tây bầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua. 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích