English Thứ Năm, 17-10-2019, 17:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110775344
Đang online: 211

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019, nguồn vốn ngân sách địa phương. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019.

 

Theo kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả giám sát việc quản lý sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2018 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách huyện, xã đến thời điểm 31/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trên cơ sở đảm bảo có sự tham gia, giám sát của người dân, của nhà tài trợ; quy trình sử dụng, thủ tục thanh toán đơn giản và ban hành Cơ chế thanh toán, quyết toán các nội dung, hoạt động, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động khác theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các Ban quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4617/UBND-KGVX ngày 19/8/2019 và Công văn số 1385/UBND-KSTTHC ngày 19/3/2019; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi với phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/10/2019.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2019, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Liên quan dự án thành phần 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (dự án), Chủ tịch UBND tỉnh giao​ UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của dự án đoạn qua địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích