English Thứ Ba, 22-01-2019, 09:36 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85682641
Đang online: 247
  Thành viên

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 


      ​TranNgocCang4x6.jpg
​Ông Trần Ngọc Căng
Chủ tịch
​       ​
         pct02012017.jpg

PCT_Pham_Truong_Tho1.jpg pct.jpg
Ông​ Nguyễn Tăng Bính
Phó Chủ tịch Thường trực
​​Ông Phạm Trường Thọ
Phó Chủ tịch
​Ông Đặng Ngọc Dũng​
Phó Chủ tịch​
 

Các Ủy viên UBND tỉnh:

(1) Ông Nguyễn Tấn Lâm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
(2) Ông Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh.
(3) Ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ.
(4) Ông Ngô Văn Trọng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(5) Ông Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tra tỉnh.
(6) Ông Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính.
(7) Ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
(8) Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế.
(9) Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng.
(10) Ông Trần Phước Hiền - Giám đốc Sở Công Thương.
(11) Ông Lương Kim Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH.
(12) Bà Huỳnh Thị Ánh Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.
(13) Ông Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp.
(14) Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
(15) Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
(16) Ông Dương Văn Tô - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
(17) Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
(18) Ông Hồ Văn Thế - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
(19) Ông Nguyễn Minh Trí  - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(20) Ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 
 


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 10276/BNN-TCLN ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan về đề nghị xây dựng “Chính sách hỗ trợ đổi nghề khai thác thủy sản bền vững và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho chủ trương xây dựng chính sách trước ngày 30/01/2019.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích