English Thứ Tư, 16-01-2019, 23:40 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85423671
Đang online: 174

Tăng cường kiểm soát các đoàn ra năm 2019

Đăng ngày: 09/01/2019; 351 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh cà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc đi nước ngoài của các đoàn công tác phải xác định rõ nước đến, nêu rõ mục đích, nội dung, chương trình, đối tác làm việc cụ thể, thành phần đoàn gọn nhẹ, đúng người, đúng việc.

Hạn chế tối đa việc tổ chức đoàn ra nằm ngoài kế hoạch được duyệt; kết thúc chuyến đi phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp tục kiểm soát các đoàn ra năm 2019, ưu tiên các đoàn xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; cắt giảm các đoàn ra chưa thực sự thiết thực; đồng thời, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 07/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia.

 

Tiếp theo Công văn số 6833/UBND-KGVX ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 4425/BTTTT-CTCB ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đúng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích