English Thứ Năm, 17-10-2019, 18:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110776118
Đang online: 208
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Kinh tế Quý I thuận đà tăng trưởng

Đăng ngày: 02/04/2019; 697 lần đọc

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu vận tải, doanh thu du lịch, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2018; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài có nhiều dấu hiệu tích cực,...Đây là những điểm nổi bật qua báo cáo kinh tế-xã hội quý I/2019 của tỉnh.

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, được xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016- 2020, do vậy ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ đề của tỉnh: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế;cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”. Với những thành tựu đã đạt được của năm 2018, như các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp được cải thiện, nhờ vậy những tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng tích cực.

 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,2%

 

Theo báo cáo kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì giá trị sản xuất tăng 12,6%.

 

Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ 2018 như: Thủy sản chế biến tăng 9%; sữa các loại tăng 28%; tinh bột mỳ tăng 26,6%; bia các loại tăng 13,2%; nước khoáng và nước tinh khiết tăng 38%; sợi tăng 92,7%; giày da tăng 160,1%; dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng 21,1%,...

 

NB3-02042019.jpg

 

Trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 24,2% kế hoạch.

 

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2019 tăng khá so với cùng kỳ năm trước là do vài năm trở lại đây, nhiều dự án được đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập của người dân tăng lên, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, hoạt động du lịch của tỉnh từng bước phát triển góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng,...

 

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176,5 triệu USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 31,5% kế hoạch năm. Một số sản phẩm xuất khẩu đạt khá như may mặc, dầu FO, sợi bông, giày dép, tinh bột mỳ, thủy sản chế biến, nguyên liệu giấy dăm gỗ,....

 

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 21,81% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Bình quân trong ba tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

 

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 28%

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý I/2019 có 02 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 28 triệu USD.

 

NB4-02042019.jpg
Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất tròng mắt kính Hoya Lens Việt Nam 2-Dung Quất

 

Đầu tư trong nước có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.300 tỷ đồng; trong đó, Khu kinh tế Dung Quất 04 dự án, ngoài khu kinh tế 14 dự án.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến ngày 20/3/2019 là 181 doanh nghiệp, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Thu ngân sách đạt 24,4% dự toán

 

Tổng thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm ước đạt 4.811 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán năm và bằng 117,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt 3.910 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán bằng 102% so với cùng kỳ; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 900 tỷ đồng, bằng 34,6% so dự toán năm và bằng 333,1% so với cùng kỳ.

 

NB5-02042019.jpg

 

 

Nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 2.009 tỷ đồng, đạt 17,4% dự toán, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Giải ngân 10,2% kế hoạch

 

Trong quý, tình hình thời tiết thuận lợi cho công tác thi công xây lắp; công tác triển khai kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện ngay từ những tháng đầu của năm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư.

 

NB6-02042019.jpg

 

 

Tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý năm 2019 là 4.884,8 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2019 để các đơn vị triển khai thực hiện; cụ thể nguồn cân đối ngân sách địa phương 3.823 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.061,8 tỷ đồng.

 

Tính đến ngày 20/3/2019, tổng giá trị giải ngân là 496,6 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 10,6% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương đạt 8,76% kế hoạch.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích