English Thứ Ba, 22-01-2019, 09:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85682280
Đang online: 233
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường năm 2019

Đăng ngày: 05/01/2019; 1334 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kếhoạch​ triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác bồi thường của nhà nước phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đồng bộ, kịp thời, đúng quy định.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công tác kiện toàn, đảm bảo điều kiện thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước; Kịp thời giải quyết hiệu quả các trường hợp phát sinh đơn yêu cầu bồi thường; Thực hiện tốt hoạt động cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật bồi thường nhà nước; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước; Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng,…

 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác bồi thường của nhà nước, xây dựng kế hoạch với những nội dung, giải pháp phù hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch đặt ra.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 10276/BNN-TCLN ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan về đề nghị xây dựng “Chính sách hỗ trợ đổi nghề khai thác thủy sản bền vững và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho chủ trương xây dựng chính sách trước ngày 30/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích