English Thứ Hai, 17-06-2019, 04:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99028076
Đang online: 115
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường năm 2019

Đăng ngày: 05/01/2019; 2062 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kếhoạch​ triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác bồi thường của nhà nước phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đồng bộ, kịp thời, đúng quy định.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công tác kiện toàn, đảm bảo điều kiện thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước; Kịp thời giải quyết hiệu quả các trường hợp phát sinh đơn yêu cầu bồi thường; Thực hiện tốt hoạt động cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật bồi thường nhà nước; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; Chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước; Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng,…

 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác bồi thường của nhà nước, xây dựng kế hoạch với những nội dung, giải pháp phù hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch đặt ra.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tổng hợp tình hình và tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh; trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 20/6/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu, rà soát và xây dựng dự thảo Quy định thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với UBND cấp xã thuộc các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích