English Thứ Sáu, 22-03-2019, 03:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89453458
Đang online: 112
 Tàu hỏa

Ga Quảng Ngãi

Ga Quảng Ngãi

Địa chỉ: Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

Điện thọai: (84-55) 3 820 272 / 3 820 280


 

 

BẢNG GIỜ TÀU

 

Hành trình:  Hà Nội - Quảng Ngãi - Thành phố Hồ Chí Minh

  

Thành phố

Ký hiệu tàu

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

TN 3

SE21

Hà Nội

19h00’

23h00’

9h00’

6h15’

13h15’

15h45’

Tp.Huế

Quảng Ngãi

13h26’

15h26’

4h04’

0h39’

10h31’

12h46’

12h33’

Hồ Chí Minh

3h45’

4h30’

18h37’

15h11’

3h05’

8h40’

5h08’

 

 

                  Hành trình:  Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi - Thành phố Hà Nội

 

Thành phố

Ký hiệu tàu

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

TN 2

TN 4

SE22

Hồ Chí Minh

19h00’

23h00’

9h00’

6h25’

13h15’

15h45’

12h20’

Quảng Ngãi

9h06’

11h44’

23h35’

20h25’

5h00’

7h37’

04h07’

Hà Nội

3h51’

4h30’

19h26’

15h07’

3h05’

8h40’

Tp.Huế

 ​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích