English Thứ Sáu, 24-11-2017, 09:04 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66020036
Đang online: 200

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin nổi bật

Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đăng lúc: 15:06, 23-11-2017​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7241/UBND-KT ngày 22/11/2017 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thư ngày 10/11/2017, nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. 

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017)(14:50, 17-11-2017)

Triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018; Chỉ đạo liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân; Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017).

Kinh tế

Đầu tư xây dựng Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn tại Bến chuyên dùng phục vụ chung KKT Dung Quất(16:48, 23-11-2017)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc Công ty cổ phần Long Sơn Quảng Ngãi đầu tư xây dựng dự án Kho trung chuyển và phân phối xi măng Long Sơn Quảng Ngãi tại khu vực kho bãi thuộc Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi làm chủ dự án) và chỉ được triển khai thực hiện khi hội đủ các điều kiện sau.

Văn hóa - Xã hội

Cựu học sinh và các nhà hảo tâm ủng hộ 650 triệu đồng xây dựng hồ bơi cho Trường THPT Bình Sơn(16:47, 23-11-2017)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hồ bơi, thiết bị phục vụ hồ bơi, phòng kỹ thuật và nhà vệ sinh của Trường THPT Bình Sơn, với tổng kinh phí dự kiến khoảng trên 2,1 tỷ đồng. Trong đó, các cựu học sinh của Trường và các nhà hảo tâm ủng hộ 650 triệu đồng và 1,45 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2018.

Bạn đọc viết

Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính(17:00, 29-09-2017)
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng quy định pháp luật trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; giao thông đường bộ; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quốc phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; kế toán; đất đai, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu nội d​ung đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 3459/SNNPTNT ngày 16/11/2017 về việc đề xuất định mức kỹ thuật thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong năm 2017, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 455-KL/TU ngày 19/10/2017 của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh