English Thứ Tư, 26-06-2019, 14:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100167582
Đang online: 244
Thư viện ảnh Hình ảnh về Ba Tơ

Ngày cập nhật: 06/06/2012

Bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch mía ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đường giao thông nông thôn lên xã Ba Bích hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Làm đường giao thông liên xã Ba Bích - Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch lúa ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thị trấn Ba Tơ hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ở xã Ba Chùa


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Tượng đài Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tơ mới xây dựng đưa vào hoạt động


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đan gùi - một trong những nghề của bà con dân tộc Hre


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Cựu chiến binh xem hình ảnh hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Du khách đi thăm quan di tích bệnh xá Đức Phổ - nơi Bác sĩ Đặng Thùy Trâm công tác ở xã Ba Trang


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở xã Ba Tran


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Tướng Nguyễn Đôn - nguyên Chính trị viên đội Du kích Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch quế ở xã Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh và thiếu nhi xem hiện vật ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Rừng keo lai phát triển tốt ở xã Ba Bích


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Hồ Tôn Dung - một thắng cảnh ở thị trấn Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh va thiếu nhi xem phòng trưng bày ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Xem hình ảnh, hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích