English Thứ Tư, 20-03-2019, 11:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89350634
Đang online: 237
Thư viện ảnh Hình ảnh về Ba Tơ

Ngày cập nhật: 06/06/2012

Bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch mía ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đường giao thông nông thôn lên xã Ba Bích hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Làm đường giao thông liên xã Ba Bích - Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch lúa ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thị trấn Ba Tơ hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ở xã Ba Chùa


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Tượng đài Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tơ mới xây dựng đưa vào hoạt động


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đan gùi - một trong những nghề của bà con dân tộc Hre


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Cựu chiến binh xem hình ảnh hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Du khách đi thăm quan di tích bệnh xá Đức Phổ - nơi Bác sĩ Đặng Thùy Trâm công tác ở xã Ba Trang


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở xã Ba Tran


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Tướng Nguyễn Đôn - nguyên Chính trị viên đội Du kích Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch quế ở xã Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh và thiếu nhi xem hiện vật ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Rừng keo lai phát triển tốt ở xã Ba Bích


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Hồ Tôn Dung - một thắng cảnh ở thị trấn Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh va thiếu nhi xem phòng trưng bày ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Xem hình ảnh, hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích