English Thứ Năm, 17-01-2019, 00:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85424730
Đang online: 165
Thư viện ảnh Hình ảnh về Ba Tơ

Ngày cập nhật: 06/06/2012

Bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch mía ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đường giao thông nông thôn lên xã Ba Bích hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Làm đường giao thông liên xã Ba Bích - Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch lúa ở xã Ba Dinh


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thị trấn Ba Tơ hôm nay


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi ở xã Ba Chùa


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Tượng đài Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tơ mới xây dựng đưa vào hoạt động


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đan gùi - một trong những nghề của bà con dân tộc Hre


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Cựu chiến binh xem hình ảnh hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Du khách đi thăm quan di tích bệnh xá Đức Phổ - nơi Bác sĩ Đặng Thùy Trâm công tác ở xã Ba Trang


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất ở xã Ba Tran


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Tướng Nguyễn Đôn - nguyên Chính trị viên đội Du kích Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Thu hoạch quế ở xã Ba Nam


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh và thiếu nhi xem hiện vật ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Rừng keo lai phát triển tốt ở xã Ba Bích


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Hồ Tôn Dung - một thắng cảnh ở thị trấn Ba Tơ


Ngày cập nhật: 06/06/2012

Cựu chiến binh va thiếu nhi xem phòng trưng bày ở bảo tàng Ba Tơ


Ngày cập nhật: 21/01/2011

Xem hình ảnh, hiện vật tại bảo tàng Ba Tơ

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 07/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia.

 

Tiếp theo Công văn số 6833/UBND-KGVX ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 4425/BTTTT-CTCB ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đúng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

#RightZoneVideo#

Thông tin tiện ích