English Thứ Năm, 17-10-2019, 18:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110776026
Đang online: 203

Đến 30/9/2019, phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường Dự án cầu Cửa Đại

Đăng ngày: 28/12/2018; 652 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 30/9/2019.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời phối hợp c​hặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn.

 

Các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích