English Thứ Năm, 18-07-2019, 14:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102998789
Đang online: 243

Đến 30/9/2019, phải giải quyết dứt điểm công tác bồi thường Dự án cầu Cửa Đại

Đăng ngày: 28/12/2018; 613 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 30/9/2019.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời phối hợp c​hặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn.

 

Các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích