English Thứ Ba, 22-01-2019, 10:03 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85683721
Đang online: 229

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/01/2019)(16:03, 18-01-2019)

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; triển khai Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019; đẩy mạnh triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng; tăng cường quản lý sử dụng đất tại sân bay Quảng Phú; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Kỷ Hợi 2019​ ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/01/2019)​.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III(09:39, 22-01-2019)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức khẩn trương, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tại văn bản số 01/HD-BCĐ ngày 14/01/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Trao 230 suất quà cho người dân nghèo Sơn Tây(09:44, 22-01-2019) Trao 230 suất quà cho người dân nghèo Sơn Tây

Sáng 21-01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Quỹ thiện tâm tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo của 2 xã Sơn Tân và Sơn Màu, huyện Sơn Tây.

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 10276/BNN-TCLN ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan về đề nghị xây dựng “Chính sách hỗ trợ đổi nghề khai thác thủy sản bền vững và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho chủ trương xây dựng chính sách trước ngày 30/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ