English Thứ Sáu, 22-03-2019, 03:45 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89453278
Đang online: 122

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện di dời các công trình công cộng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cầu sông Rin; tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019; tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/03/2019)​.​

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và Phan Bội Châu, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài; Giải quyết vướng mắc các dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh; Xử lý dứt điểm các điểm vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 04-08/03/2019)​.

 

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế; giải quyết vướng mắc dự án Khu Công nghiệp đô thị Dung Quất; giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 25/02-01/03/2019)​.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Tổng hợp danh mục dự án và số vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ năm 2018 sang năm 2019; Đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ đạo về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18-22/02/2019)​.

 

Triển khai thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-16/02/2019)​.

 

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019; Theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết; Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 28/01-01/02/2019)​.

 

Chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (bất thường); tham mưu giao dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; tập trung đối tượng lang thang, xin ăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác bồi thường dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thi công, hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 21-25/01/2019)​.

 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; triển khai Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019; đẩy mạnh triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng; tăng cường quản lý sử dụng đất tại sân bay Quảng Phú; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Kỷ Hợi 2019​ ​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 14-18/01/2019)​.

 

Triển khai Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2019; rà soát cơ chế, chính sách, Đề án, Kế hoạch đang thực hiện; tăng cường kiểm soát các đoàn ra năm 2019; thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 07-11/01/2019)​.

 
Khẩn trương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019; tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung; nâng cao chất lượng vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và bảo đảm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24B; đảm bảo nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2019 trên các lưu vực sông​​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2019)​.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích