English Thứ Bảy, 24-08-2019, 07:33 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107628742
Đang online: 125
 Sở TT&TT

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NGÃI 

     ​

Địa chỉ:  118 Hùng Vương – Tp Quảng Ngãi

            Điện thoại: 0255 3711 570

            Fax: 0255 3711 577

            E-mail: stttt@quangngai.gov.vn; soquangngai@mic.gov.vn

            Website: http://stttt.quangngai.gov.vn.

 

Lãnh đạo Sở

Ông Nguyễn Thanh Sơn             Giám đốc

Ông Trần Cao Tánh                     Phó Giám đốc

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND​ ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh.​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích