English Thứ Hai, 19-03-2018, 09:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69792064
Đang online: 231

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/3/2018)(16:02, 16-03-2018)

Bắt đầu từ năm 2018, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Khẩn trương báo cáo các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cáp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2; Kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm; Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phát triển rừng; Triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 trên địa bàn tỉnh…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 12-16/3/2018).​ 

Văn hóa - Xã hội

Sơn Mỹ - Biểu tượng khát vọng Hòa Bình(11:40, 17-03-2018) Sơn  Mỹ - Biểu tượng khát vọng Hòa Bình

Cứ đến hẹn lại lên tháng 3 về khi người dân Sơn Mỹ chuẩn bị cho ngày giỗ lớn của làng cũng là lúc sự quay về của những người lính Mỹ xưa kia quay về để sám hối, cầu mong cho một tương lai tốt đẹp, hòa bình đến với nhân loại không còn đâu đấy những nỗi đau như Sơn Mỹ cách đây 50 năm.

Pháp luật

Tăng cường hoạt động giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (18:08, 17-03-2018) Tăng cường hoạt động giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(18:06, 17-03-2018) Tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cục Công nghệ thông tin (CNTT) Bộ Y tế vừa có Công văn số 102/CNTT-YTĐTI ngày 12/3/2018 về việc tăng cường ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; theo đó, Cục CNTT đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng y tế ngành đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại đơn vị:

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp nhận, Sở Giáo dục và Đào tạ​o chịu trách nhiệm cấp phát quà gồm 06 bộ máy vi tính để bàn (do Tổ chức Dự án Thư viện Việt Nam hỗ trợ) đúng đối tượng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 122/QĐ/TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng chính phủ để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyệt thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công văn số 734/BNV-TH của Bộ Nội​ vụ về việc thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh trước ngày 31/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo thực trạng và phương hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh tại Công văn số 01-CV/BCĐ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh